Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Przeliczenie renty i emerytury z tytułu przepracowanego kwartału albo roku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przeliczenie renty i emerytury z tytułu przepracowanego kwartału albo roku

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Honorata Urbaniak

Właściciel firmy, w której jestem zatrudniona jako kadrowa, zatrudnia dużą liczbę osób, w tym również z uprawnieniami emerytalno-rentowymi. Niektórym z nich po zakończeniu kwartału, a niektórym na początku każdego roku wystawiałam zaświadczenie potwierdzające okres ubezpieczenia. Doczytałam jednak, że w zasadzie nie muszę tego robić, bo dane pozwalające ZUS przeliczyć świadczenia zawarte są na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Czy to prawda?

Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych wszczynane jest w szczególności na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Zazwyczaj wraz z żądaniem przyznania świadczenia bądź innym żądaniem, w tym w szczególności dotyczącym ponownego ustalenia prawa albo wysokości należności emerytalno-rentowej, wymagane jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu.

W kwestii poruszanej przez Czytelniczkę wraz z wnioskiem o przeliczenie:

  • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z przepracowanym kolejnym kwartałem albo
     
  • emerytury w związku ze zgromadzeniem dodatkowych składek z tytułu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po przyznaniu świadczenia,

od zainteresowanego zgłaszającego wniosek z reguły wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego okresy uzasadniające prawo do przeliczenia wysokości świadczeń. Może to być świadectwo pracy albo zaświadczenie płatnika składek zawierające odpowiednie dane.

Przy czym, nie są one wymagane, jeżeli konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia. Tak stanowi § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412).

Nie można jednak wykluczyć, że w konkretnej sytuacji organ rentowy wystosuje do zainteresowanego wezwanie do przedłożenia dokumentu wystawionego przez płatnika składek potwierdzającego okres ubezpieczenia. Możliwość taką przewiduje bowiem § 4 ust. 4 wymienionego rozporządzenia. Przy czym może to mieć miejsce tylko gdy dokument taki jest niezbędny do rozpatrzenia wniosku złożonego przez ubezpieczonego. Jeżeli jednak konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na rozpatrzenie omawianego wniosku, wezwanie byłoby niezasadne. Przypomnijmy, że na koncie ubezpieczonego prowadzonym przez organ rentowy ewidencjonowane są składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego.

Jeżeli więc w oparciu o dane zawarte na koncie ubezpieczonego organ rentowy przeliczy świadczenie aktywnego zawodowo emeryta i rencisty, Czytelniczka działając w imieniu płatnika składek nie będzie musiała wystawiać ubezpieczonemu odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego okres ubezpieczenia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60