Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy a renta ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy a renta socjalna

Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Honorata Urbaniak

Od niedawna pobieram z ZUS rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jestem osobą młodą i w zasadzie moje problemy ze zdrowiem sięgają jeszcze lat szkolnych. Dowiedziałam się ostatnio w ZUS, że zamiast tej renty mogłam ubiegać się o rentę socjalną, ale skoro obecnie pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy, to renta socjalna mi nie przysługuje. Czy to prawda?

Niestety tak. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która z powodu naruszenia sprawności organizmu, powstałego m.in. przed 18. rokiem życia, została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Określając kryteria przyznania renty socjalnej ustawodawca wskazał również przesłanki negatywne powodującej brak prawa do tej renty. Mianowicie renta socjalna m.in. nie przysługuje osobie uprawnionej do:

  • emerytury, uposażenia w stanie spoczynku,
     
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także
     
  • zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Tak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.).

O braku możliwości przyznania renty socjalnej nie decyduje pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy, a fakt, że Czytelniczka jest osobą uprawnioną do takiego świadczenia. Uzyskana w ZUS informacja jest więc prawdziwa.

Renta socjalna ma charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z uwagi na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Z wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I UK 264/07

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60