Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasady uwzględniania premii uznaniowej w podstawie wymiaru świadczeń za ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady uwzględniania premii uznaniowej w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016

Zgodnie z regulaminem, pracownikowi przysługuje premia uznaniowa za przepracowanie pełnego miesiąca. Jej wysokość określa pracodawca. Czy premię powinniśmy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

Tak, ponieważ premia nie jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby określa art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Stanowi on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Powołany przepis, w myśl art. 92 § 2 K.p., stosuje się także przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas choroby.

Ważne: Jeżeli regulamin nie zawiera postanowień o zachowywaniu prawa do premii za okresy pobierania świadczeń chorobowych, uznaje się, że nie przysługuje ona za te okresy.

W takim przypadku należy ją wliczyć do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, chyba że pracodawca udokumentuje, że premia jest wypłacana za okresy pobierania tych świadczeń (por. ust. 295 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Zwracamy uwagę! Do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie wlicza się premii, która choćby w części jest wypłacana za okresy absencji chorobowej.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, zapisy regulaminowe jednoznacznie określają, że premia przysługuje za przepracowanie całego miesiąca. Nie otrzyma jej pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby, także gdy przypada ona na jeden roboczy dzień miesiąca. Premia ulega wówczas zmniejszeniu o 100%, czyli nieproporcjonalnie do dni absencji. Podlega ona zatem uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w kwotach wypłaconych za te same miesiące, za które wynagrodzenie jest przyjmowane do obliczenia podstawy.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 2 maja 2016 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 30 września do 5 października 2016 r. (6 dni). Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od maja do sierpnia 2016 r. w wysokości:
okres przychód składki na
ubezpieczenia
społeczne
kwota uwzględniona
w podstawie wymiaru
wynagrodzenie premia
05/16 1.788,33 zł*) 0 zł*) 245,17 zł 1.596,36 zł
06/16 1.850,00 zł 200 zł 281,06 zł 1.768,94 zł
07/16 1.850,00 zł 370 zł 304,36 zł 1.915,64 zł
08/16 1.850,00 zł 300 zł 294,77 zł 1.855,23 zł
razem    7.136,17 zł

Uwaga*) W maju 2016 r. pracownik przez 1 dzień chorował, dlatego wynagrodzenie zostało przyjęte po uzupełnieniu (1.850 zł - 253,64 zł).

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 1.784,04 (7.136,17 zł : 4 m-ce). Za 6 dni choroby pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 285,42 zł, tj. 1.784,04 zł x 80% : 30 = 47,57 zł (stawka dzienna); 47,57 zł x 6 dni.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60