Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Czy można wypłacić zasiłek, gdy niezdolność do pracy ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy można wypłacić zasiłek, gdy niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015

Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 9 listopada br. (tego dnia był w pracy). Do końca października pracował w innej firmie. W dniu 12 listopada 2015 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 8 listopada do 7 grudnia 2015 r. Czy, i ewentualnie od którego dnia choroby, powinniśmy podjąć wypłatę zasiłku chorobowego? Nadmieniamy, że okres 33 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystał u poprzedniego pracodawcy.

Pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ niezdolność do pracy powstała przed objęciem go ubezpieczeniem chorobowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dzień powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie może więc poprzedzać daty nawiązania stosunku pracy.

Ważne: Pracownik legitymujący się wymaganym 30-dniowym okresem ubezpieczenia chorobowego może nabyć prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia (ubezpieczenia), jednakże niezdolność do pracy musi powstać w okresie tego ubezpieczenia.

W takim przypadku nie będzie miało znaczenia, że przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik nie przepracował ani jednego dnia.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, podlega ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu aktualnej umowy o pracę od 9 listopada 2015 r., natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby powstała 8 listopada, tj. przed objęciem go obowiązkiem ubezpieczenia. Tym samym nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy orzeczonej przedłożonym zaświadczeniem lekarskim.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony u obecnego pracodawcy od 9 listopada 2015 r., tego samego dnia stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres od 9 do 30 listopada 2015 r. Wcześniej, do 31 października 2015 r. był zatrudniony w innej firmie, w której wykorzystał limit 33 dni wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik ma wymagany okres ubezpieczenia chorobowego (przerwa w tym ubezpieczeniu wyniosła 8 dni, zatem do okresu wyczekiwania został zaliczony poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego), nabył więc prawo do zasiłku chorobowego za cały okres udokumentowanej niezdolności do pracy.


Zwraca
my uwagę! W dniu powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, tj. 8 listopada 2015 r., pracownik spełniał warunki do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia, określone w art. 7 ustawy zasiłkowej, tj. niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę i trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Jednak podjęcie przez byłego pracownika pracy zarobkowej w okresie choroby spowodowało utratę tego uprawnienia (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Gdyby ubiegał się w ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego za okres od powstania niezdolności do pracy do podjęcia zatrudnienia (za dzień 8 listopada), to ZUS odmówiłby wypłaty tego świadczenia m.in. w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, tj. z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60