Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie ponownego zatrudnienia bezrobotnego w wieku do 30. roku życia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Pracodawca w listopadzie br. zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku 29 lat skierowaną z urzędu pracy. Czy może ponownie korzystać ze zwolnienia z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, jeśli zatrudniał tę osobę w 2014 r. i wówczas wykorzystał 6 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na ww. Fundusze?

Tak. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Tak stanowi art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia. Za te osoby w wyżej wskazanym okresie pracodawcy nie opłacają również składki na FGŚP, co wynika z art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wyżej wymienione przepisy mają zatem zastosowanie, o ile spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • pracodawca nawiązuje stosunek pracy z bezrobotnym, który nie ukończył 30. roku życia,
     
  • zatrudnienie to jest następstwem skierowania bezrobotnego do pracy u tego pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

ZUSJak wyjaśnił ZUS w piśmie z dnia 10 listopada 2015 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa: "(...) Powołane przepisy (art. 104c ustawy o promocji... i art. 9c ustawy o ochronie... - przypis redakcji) nie warunkują prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP od tego czy pracodawca korzystał już z tego zwolnienia za daną osobę, czy nie. A zatem, w przypadku gdy dany bezrobotny jest ponownie kierowany do pracy u danego pracodawcy przez PUP, i nie ukończył on 30 roku życia, należałoby uznać, że pracodawca ponownie nabywa prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania tych składek na okres 12 miesięcy niezależnie od tego, że z takiego zwolnienia już kiedyś korzystał na tą samą osobę. (...)".

  Przykład  

Pracodawca zatrudnił od 2 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku 29 lat skierowaną z urzędu pracy.

Osobę tę zatrudniał już wcześniej (również na podstawie skierowania z urzędu pracy) w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2014 r. Wówczas też korzystał przez 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2014 r.) ze zwolnienia z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

Z tytułu obecnego zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na ww. Fundusze w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. (12 m-cy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60