Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Wątpliwości przy ewidencji składek ZUS w księdze
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wątpliwości przy ewidencji składek ZUS w księdze

Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Dorota Przybyszewska

Przepisy odnośnie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS od wynagrodzeń pracowników zostały zmienione 1 stycznia 2023 r. Nowa konstrukcja art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof powoduje wątpliwości dotyczące ujmowania tych składek w kosztach w księdze podatkowej.

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., składki z tytułu należności m.in. ze stosunku pracy, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te były należne, pod warunkiem że składki zostały opłacone:

1) od należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),

2) od należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosowało się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof, czyli były one kosztami w dacie ich zapłaty.

Od 1 stycznia 2023 r. art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof stanowi, że składki z tytułu należności m.in. ze stosunku pracy, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na FP, FS oraz FGŚP, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof, co oznacza, że są kosztami w dacie zapłaty.

Warto przypomnieć, że pracodawca będący np. przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek lub spółką cywilną, jawną czy partnerską opłaca składki od wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu nie później niż do 20. dnia następnego miesiąca.

Porównując brzmienie art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof sprzed i od 1 stycznia 2023 r., można zauważyć, że:

 • po pierwsze, uniezależniono moment rozliczenia kosztu podatkowego z tytułu składek ZUS finansowanych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników od samego momentu wypłaty wynagrodzeń - przed 1 stycznia 2023 r. wypłata wynagrodzeń w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony była jednym z warunków zaliczenia składek ZUS od tych wynagrodzeń do kosztów tego samego miesiąca, którego dotyczą wynagrodzenia, tj. jeśli podatnik spóźnił się z wypłatą wynagrodzeń, to składki ZUS od tych wynagrodzeń musiał rozliczyć na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof; obecnie dla ustalenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów składek ZUS finansowanych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników nie ma znaczenia data wypłaty wynagrodzeń,
 • po drugie, ustalono graniczny termin zapłaty składek ZUS na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przed 1 stycznia 2023 r. składki ZUS finansowane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w następnym miesiącu musiały być opłacone o miesiąc wcześniej niż wynikało to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, aby mogły stanowić koszty podatkowe tego miesiąca, za który wynagrodzenia są należne; obecnie składki ZUS od takich wynagrodzeń mogą być opłacone w terminie wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym podatnik może je zaliczyć do kosztów podatkowych, deklarując, że zostaną opłacone w tym terminie (zamykając miesiąc, za który wynagrodzenia są należne, może jeszcze nie wiedzieć, czy termin zapłaty składek ZUS zostanie dochowany, z czego się rodzą kolejne problemy dotyczące ewentualnej wstecznej korekty kosztów miesiąca, w którym zostały niesłusznie ujęte - pisaliśmy o tym m.in. w GP nr 39 z br., na str. 13).

Składki ZUS finansowane przez pracownika

W ustawie o pdof nie określono odrębnie momentu ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS w części finansowanej przez pracowników. Są one kosztem w tej dacie, w której do kosztów zalicza się wynagrodzenia brutto, tj. na podstawie art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof. Jak stanowi ten przepis, należności ze stosunku pracy są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W razie uchybienia temu terminowi wynagrodzenia mogą być zaliczone do kosztów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof, tj. dopiero z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Dla ewidencji kosztów wynagrodzeń nie ma znaczenia, kiedy pracodawca dokona wpłat tych składek do ZUS.

Przykład

Przedsiębiorca wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc 5. dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenia za sierpień 2023 r. w kwocie brutto 85.000 zł zostały jednak wypłacone w dniu 8 września 2023 r. Składki ZUS od tych wynagrodzeń finansowane przez pracodawcę wyniosły 17.340 zł, a finansowane przez pracowników 17.850 zł. Składki te zostaną przekazane do ZUS 20 października 2023 r.

W księdze podatkowej za sierpień, pod datą 31 sierpnia 2023 r., podatnik wpisze do kolumny 13 "Pozostałe wydatki" kwotę 17.340 zł, na podstawie dowodu księgowego (po przekazaniu składek do ZUS podłączy do niego wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę w terminie). W księdze za wrzesień, pod datą 8 września 2023 r., podatnik wpisze do kolumny 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze" kwotę 85.000 zł, na podstawie wyciągu bankowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.