Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Wpisanie do księgi podatkowej kosztów badań pracowników
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpisanie do księgi podatkowej kosztów badań pracowników

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Monika Kuźbińska

Ponieśliśmy koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników. W której kolumnie księgi podatkowej należy ewidencjonować wydatek z tego tytułu?

Czytelnicy wydatek poniesiony na okresowe badania lekarskie pracowników powinni wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Pracodawcy zobligowani są kierować pracowników na okresowe badania lekarskie. Nie można bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Stanowi o tym art. 229 § 2 i 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Okresowe badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach pracy. Obowiązek pokrycia kosztów tych badań ciąży na pracodawcy (art. 229 § 3 i 6 K.p.).

W świetle definicji kosztów uzyskania przychodów określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), wydatki z tytułu obowiązkowych badań lekarskich pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Po pierwsze, są one racjonalne i gospodarczo uzasadnione, ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po drugie, pracodawca jest zobligowany do ich sfinansowania na podstawie Kodeksu pracy. Po trzecie, nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o pdof zawierającym katalog kosztów, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione na badania okresowe pracowników wpisuje się do księgi do kolumny 13 "Pozostałe wydatki". Ewidencjonuje się je generalnie w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia faktury lub innego dowodu będącego podstawą ujęcia kosztu w księdze (art. 22 ust. 6b ustawy o pdof).

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60