Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015

Jeden ze wspólników spółki z o.o. będzie pełnił funkcję prezesa zarządu za wynagrodzeniem (nie jest on pracownikiem spółki). W którym miesiącu wynagrodzenie to będzie kosztem podatkowym spółki - w miesiącu, za który jest należne, czy w miesiącu jego wypłaty?

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodów w spółce w miesiącu, w którym wynagrodzenie to zostanie wypłacone.

W pierwszej kolejności wspomnijmy, że nie ma przeszkód, aby spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wypłacone wspólnikowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu w tej spółce. Nie ma tu zastosowania wyłączenie z kosztów podatkowych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOP, w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń m.in. na rzecz wspólników. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie jest jednostronnym świadczeniem, lecz ekwiwalentnym. Wynagrodzenie to spółka może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do momentu, w którym przedmiotowe wynagrodzenie może zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów spółki z o.o. należy wspomnieć, że w miesiącu, za który są należne, mogą być ujęte w kosztach podatkowych wynagrodzenia wypłacone ze stosunku pracy, po spełnieniu określonych warunków (art. 15 ust. 4g ustawy o PDOP). Zasada ta nie może być jednak stosowana w przypadku wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu.

Wynagrodzenia, otrzymywane przez osoby należące m.in. do składu zarządów, niezależnie od sposobu ich powoływania, kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF. To oznacza, że moment ujęcia w kosztach podatkowych spółki wypłacającej takie wynagrodzenia ustala się w oparciu o regulacje zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP. Zgodnie tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o PDOF. Zatem wypłacone/dokonane/postawione do dyspozycji wypłaty/świadczenia/należności, o których mowa w tych przepisach, stanowią koszty uzyskania przychodów - w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji).

W związku z powyższym, wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu stanowią dla spółki wypłacającej to wynagrodzenie koszty podatkowe z chwilą ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) prezesowi zarządu.

Dla celów bilansowych wynagrodzenie prezesa zarządu podlega ujęciu w kosztach zgodnie z zasadą memoriału (zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wynagrodzenie to ujmuje się zatem w kosztach miesiąca, za który wynagrodzenie to jest należne, niezależnie od tego, kiedy nastąpiła jego wypłata.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60