Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Przerwanie urlopu z powodu choroby
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przerwanie urlopu z powodu choroby

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Agata Barczewska

Wypowiedzieliśmy pracownicy umowę o pracę (wypowiedzenie jest jednomiesięczne) i wysłaliśmy ją na zaległy urlop. W trakcie wypowiedzenia pracownica przyniosła zwolnienie lekarskie na cały pozostały okres wypowiedzenia. Czy choroba przerywa urlop, gdy przypada on w okresie wypowiedzenia? Czy będziemy musieli wypłacić ekwiwalent urlopowy, jeżeli niewykorzystanie urlopu nastąpiło z powodów dotyczących pracownicy?

Choroba pracownika jest jedną z okoliczności przerywających udzielony już pracownikowi urlop wypoczynkowy. Pełny katalog tych okoliczności zawarty jest w art. 166 K.p. Przepis ten stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym części urlopu, która nie została wykorzystana z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
     
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
     
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
     
  • urlopu macierzyńskiego.

Okoliczności te przerywają urlop wypoczynkowy z mocy samego prawa. Strony stosunku pracy nie mogą ustalić, że mimo wystąpienia danej okoliczności (np. choroby pracownika), urlop wypoczynkowy będzie kontynuowany. To, że choroba wystąpiła w trakcie urlopu wykorzystywanego w okresie wypowiedzenia nie ma tu żadnego znaczenia.

W omawianej sprawie urlop wypoczynkowy udzielony pracownicy w okresie wypowiedzenia uległ przerwaniu. Ponieważ zwolnienie lekarskie będzie trwało do końca wypowiedzenia, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nie uchyla tego obowiązku fakt, że przerwanie urlopu wypoczynkowego i powstanie w związku z tym zaległości urlopowych zaistniało bez winy pracodawcy, z powodu okoliczności, na które nie miał żadnego wpływu.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60