Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Praca ponad limit niepełnoetatowca a udzielenie czasu wolnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praca ponad limit niepełnoetatowca a udzielenie czasu wolnego

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Agata Barczewska

Kilku pracowników w naszym zakładzie zatrudnionych jest na część etatu. W ich umowach o pracę określony jest tzw. limit godzin, po przekroczeniu którego pracownikom przysługuje dodatek za nadgodziny. Ostatnio pracownicy ci zgłosili wniosek o udzielenie czasu wolnego (a nie wypłatę dodatku) za pracę ponad limit. Czy przysługuje im taki czas wolny?

NIE. Należy zaznaczyć, że pracą nadliczbową jest dopiero praca przekraczająca obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (art. 151 § 1 K.p.). Ponieważ normy czasu pracy są takie same dla pracowników pełnoetatowych, jak i niepełnoetatowych (zasadniczo 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 tygodniowo w danym okresie rozliczeniowym), w praktyce godziny nadliczbowe przy pracy niepełnoetatowej występują dość rzadko. Strony umowy o pracę niepełnoetatowca muszą jednak obowiązkowo określić liczbę godzin pracy ponad wskazany w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za nadgodziny (art. 151 § 5 K.p.). Ponieważ jednak praca ponad limit nie jest pracą nadliczbową, nie przysługuje za nią rekompensata w postaci czasu wolnego, przewidziana w art. 1512 K.p. w odniesieniu do nadgodzin w sensie ścisłym.

Pogląd taki został potwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opinii udostępnionej naszemu Wydawnictwu w dniu 24 kwietnia 2017 r. Resort pracy stwierdził w niej, że: "(...) do pracowników świadczących pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (...) przepis art. 1512 K.p. o udzielaniu czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, nie ma zastosowania do czasu przepracowanego w godzinach ponadwymiarowych, traktowanych tylko jak praca nadliczbowa (...)".

Przykład

Pracownik został zatrudniony na 1/4 etatu w podstawowych normach czasu pracy, w ramach rozkładu czasu pracy, który przewiduje pracę po 2 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Określenie limitu godzin ponadwymiarowych nastąpiło poprzez ustalenie, że dodatek jak za pracę nadliczbową będzie wypłacany po przekroczeniu 4 godzin pracy na dobę. Pracownik kilkakrotnie przekroczył wskazany limit, pracując po 5, 6 albo 7 godzin na dobę. Za godziny pracy powyżej 4 godzin na dobę a do 8 godzin na dobę, pracownikowi przysługuje wyłącznie dodatek do wynagrodzenia jak za nadgodziny. Dopiero praca powyżej 8 godzin na dobę uprawniałaby go do czasu wolnego za nadgodziny.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60