Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wymiar urlopu w równoległym zatrudnieniu

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Agata Barczewska

W dniu 1 lipca 2017 r. zawarliśmy umowę o pracę na 1/4 etatu na czas nieokreślony z pracownikiem, który od kilku lat jest zatrudniony w innej firmie. Jest on tam uprawniony do 26 dni urlopu i świadczy pracę na pełny etat. Czy do stażu urlopowego w naszej firmie powinniśmy zaliczyć okres zatrudnienia w tym zakładzie? Czy w czasie urlopu w naszej spółce pracownik może pracować w drugiej firmie?

Pracownik zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców nabywa uprawnienia związane ze stosunkiem pracy odrębnie w każdym ze stosunków pracy. Dotyczy to m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru. Sposób uwzględniania okresu zatrudnienia w stażu urlopowym w przypadku pracy u kilku pracodawców reguluje art. 1541 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pracownikowi pozostającemu jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Ustalając wymiar urlopu, do stażu pracy zalicza się m.in. zatrudnienie w ramach stosunku pracy z całego okresu pracy zawodowej oraz różne tzw. okresy zaliczalne, m.in. ukończone okresy nauki w wymiarze określonym w art. 155 § 1 K.p.

Należy nadmienić, że w przypadku występowania równoległych stosunków pracy dopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik w czasie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego u jednego pracodawcy będzie świadczył pracę u drugiego.

W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (jak w omawianej sprawie), wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 1551 § 1 K.p. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie tego przepisu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zgodnie z art. 1552a K.p. obliczając urlop proporcjonalny kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2 K.p., a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Przy zatrudnieniu na niepełny etat urlop podlega również proporcjonalnemu ustaleniu do wymiaru tego etatu.

Przykład

Pracownik zatrudniony w firmie A na czas nieokreślony od 1 stycznia 2014 r. na pełny etat, jest uprawniony do 26 dni urlopu. Pracownik ten od 1 lipca 2017 r. podjął równoległe zatrudnienie na czas nieokreślony w firmie B na 1/4 etatu.

Pracownikowi w firmie B przysługuje odrębne prawo do urlopu wypoczynkowego. Do stażu urlopowego podlegają zaliczeniu wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, okres pracy w firmie B (od 1 lipca 2017 r.) oraz okres niezakończonego zatrudnienia w firmie A, do dnia poprzedzającego podjęcie pracy w firmie B. Pracownik jest w niej traktowany dla celów urlopowych jako uprawniony do 26 dni urlopu. W firmie B za 2017 r. przysługują mu 4 dni urlopu: 1/4 × 26 dni = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni urlopu; 6/12 × 7 dni = 3,5, po zaokrągleniu 4 dni urlopu.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60