Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Pensja minimalna tylko za pracę rozkładową
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pensja minimalna tylko za pracę rozkładową

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Agata Barczewska

Większość naszych pracowników wynagradzana jest na poziomie minimalnym, przy czym pensja zasadnicza jest poniżej wynagrodzenia minimalnego. Uzupełniamy ją przez różne dodatkowe składniki. Czy do wynagrodzenia w wysokości minimalnej możemy wliczyć normalne wynagrodzenie za pracę pozarozkładową (w sobotę, która miała być dla pracownika dniem wolnym)?

NIE. Do wynagrodzenia minimalnego, które należy zapewnić pracownikowi, przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Należą do nich m.in.:

 • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
   
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki,
   
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.

Z wynagrodzeń osobowych branych pod uwagę przy ustalaniu, czy pracownikowi zapewniono wynagrodzenie minimalne w danym miesiącu, wyłączeniu podlega tylko:

 • nagroda jubileuszowa,
   
 • odprawa emerytalno-rentowa,
   
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
   
 • dodatek za pracę w nocy (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

W wyliczeniu tym nie ma normalnego wynagrodzenia za pracę świadczoną poza rozkładem czasu pracy, np. w sytuacji, gdy pracownik przyszedł do pracy w wolną dla niego sobotę. Należy jednak podkreślić, że wynagrodzenie minimalne przysługuje za pracę w granicach norm czasu pracy oraz obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Nie można więc do tego wynagrodzenia wliczać pracy pozarozkładowej lub/i przekraczającej normy czasu pracy.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60