Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. w sobotę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowy z sobotami wolnymi od pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, licząc od stycznia danego roku. Obecnie zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, którą bezpośrednio po tej umowie, tj. w połowie maja br., zamierzamy przyjąć na etat. Czy będzie jej przysługiwał dzień wolny za święto 1 maja, które w 2021 r. przypada w sobotę? Nadmieniamy, że pozostali pracownicy będą mieli z tego tytułu wolne 4 czerwca 2021 r.

Nie, zasady organizowania czasu pracy determinujące ten skutek wiążą tylko strony stosunku pracy.

W bieżącym roku kalendarzowym dwa święta przypadają w sobotę, tj. Święto Państwowe 1 maja oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia.

Ważne: Zgodnie z art. 130 § 2 K.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Powołana norma powoduje, że pracodawca stosujący system podstawowy lub zbliżony, u którego soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. W przeciwnym razie dojdzie do nadpracowania obowiązującego w danym okresie wymiaru oraz niewłaściwej liczby dni wolnych.

Przypominamy, że obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. wystających). Tak obliczony wymiar obniża się za święto o liczbę godzin wskazanych na wstępie, o ile nie przypada ono w niedzielę.

Wykaz świąt zawiera art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), dalej ustawy. Większość jest świętami stałymi, które jednak z racji obowiązującego kalendarza przypadają w różnych dniach tygodnia. Są jednak także stałe (np. święto Wielkiej Nocy), które zawsze przypadają w tym samym dniu tygodnia. Jeśli jest to niedziela, nie mają wpływu na wymiar czasu pracy.

Zwracamy uwagę! W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Prezes Rady Ministrów jest upoważniony do określania w drodze rozporządzenia dodatkowych dni wolnych od pracy. Wydając stosowny akt, adresat delegacji jest zobowiązany uwzględnić zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Polski (art. 1a ustawy). Dotychczas z tego upoważnienia nie skorzystał.

Zaprezentowane zasady obliczania czasu pracy obowiązują strony związane stosunkiem pracy. Kodeks pracy określa bowiem prawa i obowiązki jedynie pracowników i pracodawców (art. 1 K.p.).

Ważne: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zaś pracodawcą jest jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 2 i 3 K.p.).

Umowa zlecenia jest stosunkiem prawa cywilnego, które nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych jej wykonywania. Postanowienia tej umowy mogą co prawda wprowadzać obostrzenia, nie są one jednak z reguły stosowane m.in. w obawie przed jej zakwalifikowaniem jako stosunku pracowniczego. Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz za wypłacanym przez niego wynagrodzeniem jest bowiem uznawane za stosunek pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami (art. 22 § 11 K.p.).

Wskazniki i stawki Wymiary czasu pracy dostępne
są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Niezależnie od tego czy przewidziano postanowienia szczególne w zakresie czasu wykonywania zlecenia, tych dwóch stosunków, zlecenia i pracy, nie należy do tego celu łączyć. Obowiązki dostosowania czasu pracy do wymogów Kodeksu pracy powstaną dopiero wraz z zawarciem umowy o pracę. Ponieważ nastąpi to w trakcie okresu rozliczeniowego, należy odrębnie obliczyć wymiar i odpowiednio do stosowanej organizacji zaplanować czas pracy zatrudnionego. Zgodnie z art. 1516 K.p., w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, także prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Przykład

Przyjmujemy dane z pytania oraz zakładamy, że stosunek pracy powstanie 17 maja 2021 r. W obowiązującej pracownika części trwającego okresu rozliczeniowego (od 17 maja do 30 czerwca 2021 r.) powinien on przepracować 256 godzin (40 godz. x 6 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 1 święto), czyli 32 dni po 8 godzin. Licząc z piątkiem 4 czerwca br. tyle też jest dni roboczych w tym okresie. Pracownik nie powinien w tym dniu korzystać z dnia wolnego od pracy.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.