Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

W zakładzie opieki zdrowotnej zatrudniamy pracowników na różnych stanowiskach, w tym pracowników medycznych. Obowiązują ich inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Ile w związku z tym wynosi wymiar czasu pracy tych pracowników w poszczególnych miesiącach 2018 r.?

Czas pracy tzw. białego personelu uregulowano w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Ustawa wyróżnia kilka grup pracowników, których obowiązują odrębne normy czasu pracy. W zależności od określonych norm czasu pracy kształtuje się wymiar czasu pracy tych osób.

Podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, czy jednostki wojskowe - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. Tak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Wymieniona ustawa w art. 93 reguluje także czas pracy pracowników podmiotów leczniczych, w podziale na trzy grupy pracownicze. Czas pracy:

 • tzw. pracowników medycznych - nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
   
 • pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych - nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
   
 • pracowników niewidomych, zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentem - nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu stosuje się takie same normy czasu pracy jak dla zatrudnionych na pełny etat, przy czym wymiar ich czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie do wielkości etatu. Wymiar czasu pracy "białego" personelu oblicza się na podstawie art. 130 K.p., z tą różnicą, że zamiast norm kodeksowych stosuje się normy czasu pracy z ustawy o działalności leczniczej, obowiązujące danego pracownika. Wynika to z faktu, że sposobu obliczania wymiaru czasu pracy pracowników medycznych nie określono odrębnie w ustawie o działalności leczniczej. W przypadku zaś, gdy stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami (art. 5 K.p.).

Wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 130 K.p., oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
   
 • odejmując 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ponadto wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony w podany sposób, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika.

W tabelach przedstawiamy wymiar czasu pracy tzw. personelu medycznego, obowiązujący w jednomiesięcznych i trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2018 r.

Miesiąc Obliczenie wymiaru Pracownicy
medyczni
(godz. i min.)
Liczba
dni pracy
w systemie
podstawowym
I (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 3 dni)
- (7 h 35 min. × 2 święta)
159 i 15 21
II 37 h 55 min. × 4 tyg. 151 i 40 20
III (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 2 dni) 166 i 50 22
IV (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 1 dzień)
- (7 h 35 min. × 1 święto)
151 i 40 20
V (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 3 dni)
- (7 h 35 min. × 3 święta)
151 i 40 20
VI (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 1 dzień) 159 i 15 21
VII (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 2 dni) 166 i 50 22
VIII (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 3 dni)
- (7 h 35 min. × 1 święto)
166 i 50 22
IX (37 h 55 min. × 4 tyg.) 151 i 40 20
X (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 3 dni) 174 i 25 23
XI (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 2 dni)
- (7 h 35 min. × 1 święto)
159 i 15 21
XII (37 h 55 min. × 4 tyg.) + (7 h 35 min. × 1 dzień)
- (7 h 35 min. × 2 święta)
144 i 05 19
razem 1.903 i 25 251

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2018 r.

Okres Obliczenie wymiaru Pracownicy
medyczni
(godz. i min.)
Liczba
dni pracy
w systemie
podstawowym
I-III (37 h 55 min. × 12 tyg.) + (7 h 35 min. × 5 dni)
- (7 h 35 min. × 2 święta)
477 i 45 63
IV-VI (37 h 55 min. × 13 tyg.) - (7 h 35 min. × 4 święta) 462 i 35 61
VII-IX (37 h 55 min. × 13 tyg.) - (7 h 35 min. × 1 święto) 485 i 20 64
X-XII (37 h 55 min. × 13 tyg.) + (7 h 35 min. × 1 dzień)
- (7 h 35 min. × 3 święta)
477 i 45 63
razem 1.903 i 25 251

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60