Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

Od maja 2014 r. pracownica nie świadczy efektywnie pracy. W tym czasie przebywała na zwolnieniach lekarskich przypadających na okresy dwóch ciąż oraz wykorzystywała pełne urlopy: macierzyńskie i rodzicielskie, a od 25 marca 2017 r. korzysta z urlopu wychowawczego. Jak ustalić wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego?

Z wymienionych w pytaniu absencji "negatywny" wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego ma jedynie urlop wychowawczy i to też nie w każdej sytuacji. Zatem uprawnienia urlopowe za lata 2014-2016 pozostają na takim samym poziomie jakby pracownica nieprzerwanie wykonywała pracę. Z kolei w przypadku urlopu wychowawczego można wyodrębnić cztery przypadki, z których tylko dwa obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to przy tym tzw. urlopu kolejnego.

I. Urlop wychowawczy rozpoczyna się po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego na dany rok i w tym samym roku następuje powrót do pracy.

W takich okolicznościach przepisy Kodeksu pracy nie przewidują zmniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego.

Przykład

Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony, legitymująca się 10-letnim stażem urlopowym, od 25 marca do 31 sierpnia 2017 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Pracodawca nie miał podstaw do zmniejszania jej urlopu wypoczynkowego za 2017 r.


II. Urlop wychowawczy rozpoczyna się po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego na dany rok, ale powrót do pracy następuje w innym roku kalendarzowym.

Przepisy nie modyfikują urlopu wypoczynkowego za rok, w którym rozpoczęto urlop wychowawczy i nie powrócono do pracy. Dlatego nie ma podstaw do redukowania uprawnień za rok, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy.

Przykład

Zakładamy, że pracownica z poprzedniego przykładu będzie korzystała z urlopu wychowawczego dłużej, tj. od 25 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Pracodawca nie ma podstaw do zmniejszania jej urlopu wypoczynkowego za 2017 r. (redukcji ulega urlop wypoczynkowy za 2018 r. - por. pkt III.).


III. Urlop wychowawczy trwa 1 stycznia danego roku, tj. w dacie nabywania prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego, ale kończy się przed upływem tego roku.

Pracownik "powracający do pracy" m.in. po urlopie wychowawczym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku, a jeżeli jest zatrudniony na czas krótszy, proporcjonalnym do okresu zatrudnienia (art. 1551 § 1 pkt 2 K.p.).

Przykład

Za 2018 r. pracownica z poprzedniego przykładu nabędzie prawo do 9 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni x 4/12 = 8,66 dnia, po zaokrągleniu 9 dni).


IV. Pracownica przebywa cały rok kalendarzowy na urlopie wychowawczym.

Za ten rok nie nabywa prawa urlopu wypoczynkowego, co wynika pośrednio z art. 1551 § 1 pkt 2 K.p., który przyznaje prawo do części urlopu kolejnego "powracającemu do pracy".

Przykład

Zakładamy, że pracownica z poprzedniego przykładu będzie korzystała z urlopu wychowawczego dłużej, tj. od 25 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Za 2018 r. nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60