Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego dokonano jego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego dokonano jego podwyższenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Od 15 stycznia br. w zakładzie przyznano kilkuprocentową podwyżkę. Jak obliczyć wynagrodzenie za ten miesiąc? Nadmieniamy, że za 6 stycznia br. oddamy dzień wolny w lutym 2018 r.

Przepisy nie regulują sposobu obliczania wynagrodzenia stałego miesięcznego za miesiąc, w trakcie którego nastąpiła podwyżka wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym. W praktyce przeważa pogląd, iż w omawianym przypadku podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

W świetle powołanego przepisu, miesięczną stawkę wynagrodzenia:

 • dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, następnie
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn, dalej
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu dokonywanie dwóch ostatnich obliczeń jest jednak zbędne, skoro pracownik przepracował cały miesiąc. Poprzestaje się na ustaleniu stawki godzinowej, a następnie mnoży ją przez liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu (przed i po podwyżce). Ten sam sposób postępowania zarekomendowała Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z 6 kwietnia 2009 r. dotyczącym obliczania wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu miesiąca (znak GPP-471-4560-24/09/PE/RP).

W odniesieniu do dzielnika, który należy zastosować w styczniu br., gdy wolne za Święto Trzech Króli będzie udzielone w innym miesiącu, skutkiem czego liczba godzin rzeczywistej pracy różni się od nominału, stanowisko zajął resort pracy i to dwukrotnie, w pismach z 24 października 2014 r. i z 19 lipca 2017 r. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W obydwu wskazał, iż dzielnikiem powinien być nominalny czas pracy, bowiem sformułowanie: "(...) »liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu« użyte w § 12 rozporządzenia (o wynagrodzeniu - przypis redakcji) oznaczają liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). (...)".

Przykład

Od 15 stycznia br. w zakładzie przyznano 8% podwyżki. Pracownik zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, wynagradzany dotychczas stawką 3.000 zł miesięcznie, od tego dnia ma prawo do 3.240 zł miesięcznie. Metoda rekomendowana przez resort pracy prowadzi do wzrostu wynagrodzenia ponad stawkę za cały miesiąc, co jest wynikiem przepracowania liczby godzin wyższej od nominału miesiąca, tj.:

 • stawka godzinowa z wynagrodzenia:
   
  • przed podwyżką: 3.000 zł : 168 godz. (wymiar czasu pracy w styczniu br.) = 17,86 zł,
    
  • po podwyżce: 3.240 zł : 168 godz. = 19,29 zł,
    
 • wynagrodzenie za okres:
   
  • od 1 do 14 stycznia br.: 17,86 zł x 72 godz. = 1.285,92 zł,
    
  • od 15 do 31 stycznia br.: 19,29 zł x 104 godz. = 2.006,16 zł,
    
 • wynagrodzenie za cały styczeń: 1.285,92 zł + 2.006,16 zł = 3.292,08 zł.

Nie miałoby to miejsca, gdyby dzień wolny za święto przypadł w tym samym miesiącu.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60