Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Odpis na ZFŚS na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpis na ZFŚS na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Jak kwalifikować do stanu zatrudnienia dla celu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownicę, która przez część roku przebywa na urlopie rodzicielskim, łącząc go z pracą na pół etatu?

Przyjmując, że pracownica jest zatrudniona na cały etat oraz korzysta z instytucji łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, to należy ją uwzględnić w stanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Tak stanowi § 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W stanie zatrudnienia uwzględnia się pracowników, których definiuje art. 2 K.p., a więc również przebywających na urlopach, w tym związanych z rodzicielstwem oraz na urlopie bezpłatnym. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 3/2018, str. 48-49.

Absencja spowodowana urlopem rodzicielskim nie powoduje wyłączenia ze stanu zatrudnienia ustalanego na potrzeby dokonywania odpisu na Fundusz. Dlatego pracownicę, która korzysta z tego uprawnienia wlicza się do stanu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy, w którym została zatrudniona. Gdyby korzystała z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, a pracę na pół etatu wykonywała w ramach odrębnie zawartej umowy z tym samym pracodawcą, to w stanie zatrudnienia należałoby ją ująć dwukrotnie - z każdej umowy odrębnie, w wymiarze w niej określonym.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60