Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Czy treść służebności wpisanej do księgi wieczystej można ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy treść służebności wpisanej do księgi wieczystej można zmienić?

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Dawid Szwarc

Kupiłem działkę obciążoną służebnością drogi koniecznej. Jak się okazało w praktyce, z uwagi na zmianę w zagospodarowaniu obu gruntów przez ostatnie lata, faktyczna trasa przejazdu przebiega w innym miejscu niż wynika to z wpisu w księdze wieczystej. Czy mam prawo zmodyfikować treść tej służebności - tak aby uwzględniała stan faktyczny i była jednocześnie najmniej uciążliwa dla mnie?

TAK. Dokonanie takiej zmiany jest możliwe. Służebność gruntowa drogi koniecznej ustanawiana jest wtedy, gdy określona nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Służebność obciąża zatem każdoczesnego właściciela nieruchomości, przez którą przebiega. W miarę upływu lat sytuacja w zagospodarowaniu terenu (jak w przypadku Czytelnika) czy w infrastrukturze zmienia się. Z tego też powodu zasadne jest dopuszczenie do zmiany treści służebności ustanowionej przed laty, czy nawet jej wykreślenie (jeśli nie ma już racji bytu). Bez znaczenia dla dopuszczalności tej zmiany jest fakt, że służebność jest wpisana do księgi wieczystej - w każdym przypadku właściciel ma obowiązek ujawnienia w dziale III KW tego obciążenia.

W myśl przepisów, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Wynika to z art. 291 Kodeksu cywilnego. W tego rodzaju sprawie wymaga się zatem złożenia stosownego wniosku (sprawa toczy się w trybie nieprocesowym). Konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu wykazania za pomocą dokumentów czy ekspertyz (np. wykonanych przez biegłego), że w danych okolicznościach przebieg drogi koniecznej powinien być zmieniony i wytyczony w inny sposób, co będzie mniej uciążliwe dla Czytelnika, ale jednocześnie zapewni realizację celu nieruchomości sąsiedniej. Wytyczanie drogi koniecznej musi następować z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Gdyby potrzeba zmiany służebności pojawiła się po stronie sąsiada Czytelnika (właściciela nieruchomości władnącej), wówczas może on wnieść sprawę do sądu, choć w istocie będzie ona traktowana nie jako sprawa o zmianę treści służebności, lecz jako sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej (nowej, w miejsce poprzedniej).

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60