Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Sankcje wychowawcze i poprawcze dla małoletniego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sankcje wychowawcze i poprawcze dla małoletniego

Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Dawid Szwarc

Moja córka coraz częściej wchodzi w konflikt z prawem. Jest niepełnoletnia, na razie są to drobne incydenty chuligańskie czy też opuszczanie zajęć szkolnych. W szkole dyrektor poinformował mnie, że mogą zostać nałożone sankcje na córkę i na mnie, jeśli takie zdarzenia będą się powtarzać. O jakie sankcje może chodzić?

W grę wchodzi odpowiedzialność na podstawie przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich. Osoba niepełnoletnia, która dopuszcza się czynów stanowiących przejawy demoralizacji, ponosi odpowiedzialność, jednakże nie stosuje się wobec niej umieszczenia w zakładzie poprawczym. W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji odpowiednie przepisy mogą być stosowane w stosunku do osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Pojęcie demoralizacji nie zostało precyzyjnie zdefiniowane w przepisach. Chodzi tu o wszelkie te czyny, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a nie stanowią czynu zabronionego w rozumieniu powołanej ustawy. Przykładem takiego czynu jest np. picie alkoholu przez małoletniego czy agresywna postawa i bicie kolegów, chodzenie na wagary itd. W doktrynie za demoralizację uważa się zachowania najbardziej typowe dla nieprzystosowania społecznego, np. wagary, zaniedbywanie nauki, ucieczki z domu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków. Chodzi jednak o sytuacje, gdy występują one nie jako zdarzenia jednorazowe, przypadkowe, lecz powtarzają się, przybierając postać systematycznego postępowania.

Katalog możliwych do zastosowania środków zawiera art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382). Należą do nich w szczególności upomnienie, nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów, nadzór kuratora, zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania czy skierowanie do ośrodka kuratorskiego. Sąd rodzinny może również zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą. W grę wchodzi również zobowiązanie rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 zł do 1.500 zł.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60