Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Odszkodowanie z polisy OC dla poszkodowanego współwłaściciela
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odszkodowanie z polisy OC dla poszkodowanego współwłaściciela

Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Marcin Mendel

Mąż spowodował wypadek drogowy, w którym poszkodowanymi byli nie tylko pasażerowie z drugiego pojazdu, ale również ja. Czeka mnie wielomiesięczna rehabilitacja. Na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej jesteśmy wraz z mężem właścicielami auta. Chcę dochodzić od ubezpieczyciela, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC, odszkodowania za szkody w pojeździe, a także za te związane z moją osobą (koszty leczenia, rehabilitacji i inne). Czy będzie to możliwe?

Z powodu tego, że pojazd stanowi współwłasność kierującego i pasażera, który poniósł szkody, możliwość dochodzenia szeroko rozumianego odszkodowania będzie w tej sytuacji ograniczona.

Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Wynika tak z art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…(Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.).

W przypadku szkody w mieniu obowiązek jej naprawienia obejmuje zarówno straty, które poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które osoba ta mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Współmałżonek kierowcy, który spowodował wypadek, nie może liczyć na odszkodowanie w związku ze szkodą w mieniu - np. pokrycie kosztów naprawy pojazdu - jeśli jest współwłaścicielem tego pojazdu, również na prawach majątkowej wspólności ustawowej (co jest w polskich warunkach pewnym standardem). Zakład ubezpieczeń nie odpowiada również za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

Sprawa pokrycia szkód na osobie współmałżonka (pasażera, współwłaściciela pojazdu) przedstawia się odmiennie. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, w tym np. wydatki na lekarstwa czy opatrunki, wydatki na rehabilitację czy opiekę. Poszkodowany może także żądać zapłaty odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie ma wątpliwości, że zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi. Uprawnienie to przysługuje również pasażerowi będącemu współwłaścicielem pojazdu.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60