Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Przenoszenie całości lub części decyzji o warunkach zabudowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przenoszenie całości lub części decyzji o warunkach zabudowy

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Marcin Mendel

Otrzymałem decyzję w sprawie warunków zabudowy. Obejmuje ona możliwość budowy szeregu obiektów mieszkaniowych, usługowych i gospodarczych. W międzyczasie pogorszyła się moja sytuacja finansowa i doszedłem do porozumienia z potencjalnym inwestorem, który mógłby wybudować niektóre z zamierzonych przeze mnie obiektów. Czy mam możliwość przeniesienia na niego części decyzji o warunkach zabudowy, a pozostałą część zrealizować we własnym zakresie w przyszłości?

Nie jest możliwe jednoznaczne przesądzenie, czy taki wniosek zostałby uwzględniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zależy to od całokształtu sytuacji, a także od praktyki organów administracji, która może być różna. Jeśli nieruchomość nie jest objęta aktualnym, ważnym planem zagospodarowania przestrzennego, możliwość jej zabudowy wymaga wydania w stosunku do tego terenu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ustawa pozwala na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, analogicznie jak w sytuacji decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Regulacja pozostawia jednak wątpliwości interpretacyjne. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Wynika to z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Treść samej decyzji o warunkach może być różna. Może ona obejmować budowę wielu obiektów o różnym charakterze. Wątpliwości dotyczące przenoszenia części takiej decyzji wynikają choćby z tego, że dopuszcza się możliwość wydania pozwolenia na budowę w zakresie części obiektów objętych decyzją o warunkach zabudowy. Jeśli taka część inwestycji dotyczy obiektów stanowiących wewnętrznie spoistą funkcjonalną całość, taka decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana.

Określenie w decyzji o warunkach zabudowy kilku obiektów może wynikać z różnych przesłanek. Może być to wynik woli inwestora, ale również konieczność wynikająca z przepisów (np. wymóg, aby obok budynków wielolokalowych znajdował się plac zabaw). W regulacji dotyczącej przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy mowa jest o przyjęciu przez nabywcę "wszystkich warunków". Wydaje się, że ustawodawcy chodziło o przyjęcie wszelkich warunków, całej decyzji, a nie jedynie wszelkich warunków w odniesieniu do części samodzielnego zamierzenia budowlanego. Taka interpretacja skutkuje przyjęciem stanowiska, że choć dopuszczalne w pewnych sytuacjach jest wykorzystywanie decyzji o warunkach zabudowy jedynie w części, to przedmiotem przeniesienia na innym podmiot powinna być cała decyzja.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60