Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?

Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Małgorzata Żujewska

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł.

Wymiar opłaty

Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach. Wnioski można składać indywidualnie (ORD-IN) oraz wspólnie z innymi osobami lub podmiotami zaangażowanymi w dane przedsięwzięcie (ORD-WS).

Wniosek podlega opłacie. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14f § 1-2 Ordynacji podatkowej).

Opłatę za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej wylicza się w ten sposób, że najpierw ustala się iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku (40 zł) i sumy odrębnych przedstawionych w nim sytuacji (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych), a uzyskany wynik mnoży przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 2 osoby składają wniosek dotyczący 2 odrębnych zdarzeń przyszłych, opłata wyniesie 160 zł (40 zł × 2 × 2). Od każdego zainteresowanego pobierana jest więc opłata w takiej wysokości, jaką musiałby uiścić, gdyby sam występował z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Obowiązek uregulowania całej opłaty za wspólny wniosek spoczywa jednak na osobie lub podmiocie występującym jako strona postępowania interpretacyjnego. Poszczególni zainteresowani nie regulują oddzielnie - we własnym zakresie - swojej części.

Kilka spraw

Największe problemy sprawia określenie liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w razie poruszania we wniosku wielu spraw.

Stan faktyczny to sytuacja zaistniała przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Zdarzenie przyszłe to takie, które nie miało miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi działaniami. Przyjmuje się, że daną sytuację należy uznać za odrębną, jeżeli może być samodzielnie przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Stanowi spójną i kompletną całość.

Stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe tworzą wyłącznie te okoliczności, które są wystarczające i jednocześnie konieczne do dokonania oceny prawnej sprawy najpierw przez wnioskodawcę, a następnie przez organ interpretacyjny. Wyznacznikiem, który pozwala na dokonanie podziału wielu okoliczności opisanych w jednym wniosku na odrębne sprawy, mogą być w szczególności problemy prawne objęte wnioskiem, a więc także leżące u ich podstaw przepisy podlegające analizie w zakresie możliwości ich zastosowania w danym przypadku (por. wyrok NSA z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 630/15). Opłata nie może być kalkulowana automatycznie w oparciu o liczbę pytań zawartych we wniosku (por. wyrok NSA z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 745/12). Jeżeli jednak wnioskodawca zadał kilka pytań, a każde z nich opiera się na innym przepisie ustawy podatkowej lub wymaga zastosowania wielu regulacji, należy to uznać za chęć uzyskania nie jednej, lecz kilku interpretacji podatkowych (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1570/16).

Zapłata i zwrot

Opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wpłaca się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej (nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000). Należy tego dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty wnioskodawca jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Kwota wpłacona nienależnie podlega zwrotowi. Całość opłaty odzyska się w przypadku wycofania wniosku, a jej odpowiednią część - w razie uregulowania kwoty wyższej od należnej albo wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej (art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej). Dyrektor KIS ma na wydanie (sporządzenie i podpisanie) indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz czasu trwania opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego.

Nienależnie uiszczona opłata zwracana jest wnioskodawcy (w przypadku wniosku wspólnego - stronie postępowania interpretacyjnego) przelewem na podany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania/siedziby lub korespondencyjny. Zwrot może być dokonany także przekazem na adres ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

Planowane zmiany w zakresie opłaty za interpretację podatkową

Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty za wydanie interpretacji przepisów podatkowych, gdy przedmiotem wniosku byłby szczególnie skomplikowany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Dyrektor KIS miałby prawo w takich przypadkach pobrać nie 40 zł, a 2.000 zł. Przewiduje to projekt nowej Ordynacji podatkowej (druk nr UD 409). Pomył ten budzi spore kontrowersje. Kryterium żądania od wnioskodawcy opłaty pięćdziesiąt razy wyższej od standardowej jest nieprecyzyjne, zależne od uznania organu interpretacyjnego i może stanowić pole do nadużyć. Resort finansów tłumaczy, że to rozwiązanie będzie stosowane wyjątkowo, a decydujące znaczenie będzie miała treść wniosku i opisane w nim zagadnienie. Na postanowienie w sprawie poboru wyższej opłaty będzie przysługiwało zażalenie. Wniesienie go nie wstrzyma postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej (por. odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 25126/2018).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.