Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Konto podatnika na Portalu Podatkowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Konto podatnika na Portalu Podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Małgorzata Żujewska

Właściciel firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) chce udzielić mi pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw podatkowych. W jaki sposób należy zgłosić to pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Stanowi tak art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Pełnomocnictwo ogólne przekazuje się przez Portal Podatkowy według wzoru PPO-1. Obowiązek jego złożenia spoczywa zasadniczo na mocodawcy (podatniku). Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą dokonać zgłoszenia udzielonego im pełnomocnictwa ogólnego. Korzystanie w tym zakresie z Portalu Podatkowego wymaga założenia na nim indywidualnego konta.

Rejestracja profilu odbywa się na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - należy wejść w zakładkę "Konto podatnika na Portalu Podatkowym" i wybrać opcję "Rejestracja". Wyświetli się okno z warunkami korzystania z Portalu Podatkowego. Na dole tego okna trzeba zakreślić trzy pola oznaczające: złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących profilu użytkownika. Kolejny krok to uwierzytelnienie rejestracji. Chodzi o potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w postaci pierwszego imienia, nazwiska oraz identyfikatora podatkowego z wykorzystaniem usługi profilu zaufanego ePUAP lub danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnie trzeba utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło, a ponadto podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wybrać przycisk "Rejestruj". Pojawi się komunikat o pomyślnym złożeniu wniosku o rejestrację profilu użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji danych zawartych we wniosku na adres e-mail wysyłany jest kod autoryzujący umożliwiający pierwsze logowanie do konta.


Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.


Użytkownik po zalogowaniu do profilu na Portalu Podatkowym może złożyć pełnomocnictwo ogólne. W tym celu należy przejść do opcji "Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne". Kolejny krok to zgłoszenie informacji dotyczących upoważnienia (dane mocodawcy, dane pełnomocnika, okres obowiązywania pełnomocnictwa). Po wprowadzeniu wszystkich danych wyświetli się wypełniony formularz pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1). Aby go wysłać, trzeba ponownie podać hasło do profilu na Portalu Podatkowym.

Informacje o ustanowieniu, a także zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictw ogólnych trafiają do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Organy podatkowe mają dostęp do tej bazy i w każdej chwili mogą sprawdzić umocowanie danej osoby do działania w imieniu podatnika.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60