Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   PIT-4R i PIT-11 w formie elektronicznej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

PIT-4R i PIT-11 w formie elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Małgorzata Żujewska

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zatrudniam 3 osoby. Dokumenty związane z rozliczeniem poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników za 2014 r. (deklarację PIT-4R i informacje PIT-11) złożyłem w formie papierowej. Dokumenty za 2015 r. chciałbym przesłać do urzędu skarbowego przez internet. Czy muszę mieć bezpieczny e-podpis?

NIE. PIT-4R oraz PIT-11 za 2015 r. trzeba, co do zasady, przesłać do urzędu skarbowego przez internet. Prawo wyboru między pisemną a elektroniczną formą tych dokumentów przysługuje tylko płatnikom sporządzającym we własnym imieniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 za dany rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu osób. Dokumenty, które za takich płatników przekazuje przedsiębiorca zajmujący się usługowo prowadzeniem ksiąg podatkowych, muszą być już jednak przesłane drogą internetową. Reguluje to art. 45ba ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Płatnik, będący osobą fizyczną, może podpisać elektroniczne wersje PIT-4R oraz PIT-11 za 2015 r. danymi autoryzującymi. Nie musi posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Metoda oparta na danych autoryzujących polega na podaniu przez płatnika kilku indywidualnych informacji. Są to: NIP, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu.

Kwota przychodu służąca do autoryzacji to przychód z zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) lub rocznego obliczenia podatku (PIT-40, PIT-40A) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Potrzebna jest wartość z jednego, dowolnie wybranego zeznania lub rocznego obliczenia podatku. Jeżeli żadne takie rozliczenie nie było składane za wymagany rok podatkowy, należy wpisać 0 (zero). PIT-4R i PIT-11 za 2015 r., które będą przesyłane w 2016 r., należy autoryzować kwotą przychodu za 2014 r. (albo 0).

Płatnik może również ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, np. pracownika. Pełnomocnik musi jednak uwierzytelniać przesyłane dokumenty przypisanym sobie bezpiecznym e-podpisem. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji sporządza się na formularzu UPL-1. Składa się je w formie pisemnej w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Sposoby przesłania e-dokumentów przez płatników

» wykorzystanie odpowiednich modułów (aplikacji) zainstalowanych w systemie finansowo-księgowym płatnika (dostarczonych przez producenta oprogramowania)
» wypełnienie interaktywnych formularzy udostępnionych na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl)
» wykorzystanie Uniwersalnej Bramki Dokumentów (umożliwiającej złożenie dokumentu zbiorczego zawierającego do 20 tys. formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R albo PIT-40)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60