Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata prolongacyjna w przypadku układu ratalnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata prolongacyjna w przypadku układu ratalnego

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Małgorzata Żujewska

Złożyłem w urzędzie skarbowym wniosek o rozłożenie na raty spłaty zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dowiedziałem się, że jeżeli zostanie on uwzględniony, będę musiał uiścić opłatę prolongacyjną. Ile ona wynosi?

Urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Udzielenie takiej ulgi musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Kosztem rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku dochodowym jest opłata prolongacyjna. Urząd skarbowy ustala jej wysokość w decyzji przyznającej ulgę, stosując stawkę odpowiadającą obniżonej stawce odsetek podatkowych obowiązującej w dniu wydania decyzji. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi obecnie 4%. Kwotę objętą ulgą trzeba przemnożyć przez okres, na jaki nastąpiła prolongata spłaty, oraz stawkę opłaty prolongacyjnej. Wynik przeprowadzonego działania należy podzielić przez 365. Uzyskaną wartość zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Opłata prolongacyjna za rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej naliczana jest od dnia następującego po dniu, w którym został złożony wniosek o udzielenie ulgi, do dnia upływu terminu zapłaty poszczególnych rat. Ustala się ją odrębnie od każdej raty. Wynika to z § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej... (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

Opłatę prolongacyjną uiszcza się w terminie płatności poszczególnych rat. Daty te są określane w decyzji przyznającej ulgę. Uiszczenie przed upływem terminu płatności kwoty objętej układem ratalnym albo opłaty prolongacyjnej nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60