Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zwrot VAT w 25-dniowym terminie
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot VAT w 25-dniowym terminie

Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Aleksandra Węgielska

Podstawowym terminem zwrotu VAT jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia deklaracji VAT. Termin ten może zostać skrócony do 25 dni na wniosek podatnika, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Ponadto od 1 lipca 2018 r. z uwagi na wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności podatnicy mogą wykazać nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni.

Zwrot na wniosek podatnika

Zwrot w terminie 25-dniowym, na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, jest stosowany w przypadku gdy:

1) kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w SKOK, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego (lub rachunku w SKOK),

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT.

Aby podatnik mógł otrzymać zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji, musi spełnić wszystkie powyższe warunki. Ponadto musi wraz z deklaracją podatkową, w której żąda zwrotu w przyspieszonym terminie, złożyć stosowny wniosek w tej sprawie (VAT-ZT).


Wzory formularzy dla celów VAT dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Jak wskazano wcześniej, jednym z warunków, jakie musi spełnić podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 25-dniowym, jest to, że kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji VAT (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji) muszą wynikać m.in. z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł.

Pojęcie "faktury inne niż wymienione w lit. a)" dotyczy faktur dokumentujących należności (o łącznej kwocie nieprzekraczającej 15.000 zł), niezapłaconych przez podatnika lub zapłaconych, jednak nie za pośrednictwem rachunku bankowego w banku albo rachunku w SKOK, lecz w inny sposób, np. w drodze kompensaty należności.

Kompensata należności

Stanowisko zaprezentowane powyżej zostało potwierdzone w odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., nr AP10.054.3.2017, na interpelację poselską nr 9500, w której wyjaśniono, że omawiane regulacje w pewnym zakresie wprowadziły ułatwienie w stosunku do warunków zwrotu przyspieszonego, obowiązujących do końca 2016 r., bowiem nie pozbawiają podatnika prawa do zwrotu w terminie 25 dni, w przypadku nieopłacenia w ogóle należności wynikających z faktur, których łączna wartość w okresie rozliczeniowym nie przekracza 15.000 zł lub uregulowania należności z takich faktur w drodze kompensaty. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. podatnik musiał opłacić wszystkie faktury ujęte w deklaracji, w tym za pośrednictwem rachunku, a kompensata należności nie była możliwa.

W związku z tym podatnicy dokonujący kompensaty należności mają prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni, pod warunkiem że wartość faktur dokumentujących te należności nie przekroczy 15.000 zł oraz spełnią pozostałe warunki określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Podzielona płatność a przyspieszony zwrot

Od 1 lipca 2018 r. w ustawie o VAT wprowadzono nowe rozwiązanie, tzw. mechanizm podzielonej płatności. Polega on na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana jest w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

W związku z wprowadzeniem tego mechanizmu zmianie uległo również brzmienie art. 87 ustawy o VAT. Jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją VAT o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas zwrot taki dokonany zostanie w terminie skróconym do 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten nie jest uzależniony od tego, czy faktury, z których wynikać będzie wykazany podatek naliczony, zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz od spełnienia warunków wskazanych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Zatem nawet, gdy podatnik w ogóle nie będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, i tak ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot całej nadwyżki VAT na rachunek VAT w przyspieszonym terminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.