Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Usługa dla klienta z Niemiec
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługa dla klienta z Niemiec

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Aleksandra Węgielska

Prowadzę warsztat samochodowy. Jak prawidłowo powinienem wystawić fakturę za montaż instalacji gazowej (usługa + części) w samochodzie unijnego podatnika z Niemiec?

Co do zasady, jeżeli nabywcą usługi jest podatnik, miejscem świadczenia usługi jest miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Usługa na majątku rzeczowym, o której mowa w pytaniu, świadczona na rzecz podatnika unijnego jest więc opodatkowana w kraju nabywcy, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Skoro usługobiorca jest podatnikiem niemieckim, to miejsce opodatkowania wykonanych przez Czytelnika usług znajduje się na terytorium Niemiec. Podatek z tytułu wykonanej usługi rozliczy więc niemiecki nabywca.

Ponadto obowiązek zaewidencjonowania usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce określany jest zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy. Przepis ten stanowi, że podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, o których mowa w art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8 ustawy o VAT.

Oznacza to, że w przypadku usługi, o której mowa w pytaniu, obowiązek podatkowy należy ustalić w oparciu o zasadę ogólną, czyli powstaje on z chwilą wykonania usługi, a jeżeli wcześniej otrzymano całość lub część zapłaty, z chwilą otrzymania tej płatności (w tej części).


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Wprawdzie usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, ale podlega wykazaniu w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej. Usługę tę należy wykazać w pozycji 11 oraz 12 deklaracji VAT-7.

Podatnicy, którzy dokonują transakcji z kontrahentem zagranicznym powinni pamiętać, że sposób fakturowania określa państwo członkowskie, w którym usługa jest wykonywana. Zgodnie z art. 106a pkt 2 ustawy o VAT polskie przepisy w zakresie fakturowania podatnicy stosują do transakcji, które są opodatkowane w innym kraju UE, czyli transakcji, od których VAT rozlicza nabywca unijny w ramach odwrotnego obciążenia. Generalnie, faktury wystawiane dla kontrahentów unijnych muszą zawierać takie same dane, co faktury wystawiane w obrocie krajowym. Przy czym faktura ta nie zawiera kwot wszelkich rabatów, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto i kwoty podatku od tej sumy. Jednak muszą one dodatkowo zawierać NIP UE sprzedawcy i nabywcy oraz wyrazy "odwrotne obciążenie".

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60