Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Rozliczenie VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Aleksandra Węgielska

Zakupiłem towar od niemieckiego kontrahenta zarejestrowanego na potrzeby transakcji unijnych. Posiadam NIP VAT UE. Kontrahent wystawił mi fakturę, ale doliczył 19% VAT. Nie chce faktury poprawić, pomimo iż jest to klasyczne WNT. Jak mam rozliczyć VAT? Czy to będzie WNT?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Aby transakcja mogła być uznana za WNT, musi być odpowiedni status nabywcy i sprzedawcy, czyli strony transakcji powinny być czynnymi podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej. Jak wynika z pytania, warunki te zostały spełnione.

Oznacza to, że u Czytelnika wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Ponadto opodatkowanie dostawy przez podatnika niemieckiego nie zmienia nic, jeśli chodzi o zasady opodatkowania nabycia tego towaru po stronie polskiego podatnika.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT).

Co do zasady, VAT należny od WNT jest jednocześnie VAT naliczonym podlegającym odliczeniu, o ile wydatek związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT (czyli najczęściej z chwilą wystawienia faktury). Jeśli jednak podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy o VAT zawierają warunek umożliwiający skorzystanie z prawa do odliczenia polegający na uwzględnieniu kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest obowiązany rozliczyć ten podatek z tytułu WNT. W przypadku bowiem klasycznego WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy, podatnik może dokonać odliczenia, jeśli otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Wynika to z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Warunek ten nie dotyczy nietransakcyjnego przemieszczenia towarów uznawanego za WNT, o którym mowa w art. 11 ustawy o VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60