Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek podatkowy w biurze rachunkowym

Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Małgorzata Smolnik

Biuro rachunkowe w grudniu 2015 r. wystawiło mi fakturę za rozliczenie podatków mojej firmy za listopad 2015 r. Czy to jest prawidłowe postępowanie?

W przypadku świadczenia usług obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą ich wykonania, a jeżeli przed ich wykonaniem otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek ten powstaje z chwilą otrzymania tej wpłaty (w tej części). Kwestię tę reguluje art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT.

Należy pamiętać, że nieco inaczej ustala się obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług stałej obsługi prawnej i biurowej. Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT przy świadczeniu tych usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Usługi biur rachunkowych nie są tożsame z usługami "stałej obsługi prawnej i biurowej". Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego, sklasyfikowane są bowiem w PKWiU pod symbolem 69.20. Z kolei usługi związane z administracyjną obsługą biura sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 82.11. Zatem biura rachunkowe powinny ustalać obowiązek podatkowy od świadczonych przez siebie usług zgodnie z zasadą ogólną.

W przepisach nie sprecyzowano, w którym momencie usługę należy uznać za wykonaną. O wykonaniu usługi decyduje jej charakter.

Usługi biur rachunkowych polegają m.in. na księgowaniu dokumentów czy sporządzaniu deklaracji VAT. Momentu wykonania usługi przez biuro rachunkowe nie należy jednak utożsamiać z okresem, którego dotyczą księgowane dokumenty. Istotne jest wyłącznie, kiedy dana usługa faktycznie była wykonywana (czyli - w jakim okresie biuro rachunkowe ujmowało dane dokumenty w przeznaczonych do tego ewidencjach, rejestrach itp.).

W przypadku usług świadczonych przez biuro rachunkowe momentem wykonania usługi będzie zakończenie rozliczenia danego miesiąca sprowadzające się np. do sporządzenia deklaracji VAT. W omawianej sytuacji biuro rozliczyło dokumenty z listopada 2015 r. w grudniu 2015 r. Oznacza to, że w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy.


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.


Trzeba wskazać, że fakturę dokumentującą usługę księgową należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wykonaniem usługi podatnik (biuro rachunkowe) otrzyma zaliczkę (zadatek, ratę itp.), fakturę powinien wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wpłatę otrzymał.

Reasumując, postępowanie biura rachunkowego, z usług którego korzysta Czytelnik, jest prawidłowe.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60