Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Od 2013 r. zmienią się zasady wystawiania faktur VAT
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od 2013 r. zmienią się zasady wystawiania faktur VAT

Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 28.05.2012
Aleksandra Węgielska

Obecnie podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Tak wynika z art. 106 ustawy o VAT.

Jednak Ministerstwo Finansów planuje uchylenie art. 106 ustawy i wprowadzenie nowych przepisów dotyczących fakturowania w dodanych art. 106a-106r. Przepisy te miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o VAT, zmiany te mają na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE poprzez uproszczenie fakturowania. Proponuje się wprowadzenie zmian dotyczących ogólnych zasad wystawiania faktur oraz podmiotów obowiązanych do ich wystawienia, a także przedmiotu i treści faktury.

Przewiduje się istotną zmianę w zakresie wystawiania faktur uproszczonych (gdy kwota faktury nie przekracza równowartości 100 euro, proponuje się przyjąć tu kwotę 450 zł) i faktur zbiorczych, a także faktur wystawianych na żądanie.

W projekcie ustawy uregulowano również termin wystawienia faktury oraz obowiązek wystawienia i przekazania określonej ilości egzemplarzy faktury. Zakresem ustawy objęte będą też zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur, a także sposób i terminy przechowywania faktur oraz tryb ich udostępniania właściwym organom.

Ponadto ważną zmianą w zakresie fakturowania jest propozycja wyeliminowania faktur wewnętrznych. Zmiana ta, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, jest konieczna, ze względu na fakt, iż właściwe regulacje unijne nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju faktur.

Część danych obligatoryjnie umieszczanych na fakturze VAT ma pozostać niezmieniona, np. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, stawki podatku. Bez zmian ma pozostać również sposób wykazywania i zaokrąglania kwoty podatku. Niewielkim zmianom mają ulec przepisy dotyczące możliwości określenia w fakturze również kwot podatku dotyczących wartości dostarczonych poszczególnych towarów i usług. Jednak niektóre dane nie będą już musiały być umieszczane na fakturach. Dotyczy to m.in. umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw, określeń "Faktura VAT-MP", "Faktura VAT marża", jak również umieszczania informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.

Przy czym ma być wprowadzony obowiązek w zakresie dokumentowania niektórych czynności, umieszczania dodatkowych informacji na wystawianych fakturach VAT. Będą to przykładowo wyrazy: "metoda kasowa", "samofakturowanie", "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży - towary używane" czy "odwrotne obciążenie".

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60