Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Opodatkowanie należności cudzoziemców zatrudnianych sezonowo
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie należności cudzoziemców zatrudnianych sezonowo

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Agata Cieśla

Sezon wakacyjny, w którym większość pracowników wykorzystuje swoje urlopy wypoczynkowe, to dla pracodawców trudny czas. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy część z nich decyduje się na sezonowe zatrudnianie cudzoziemców. Od formy tego zatrudnienia uzależniony jest sposób opodatkowania wypłacanych tym osobom należności.


Szkoła języków obcych do prowadzenia wakacyjnych kursów językowych zamierza zatrudnić na umowę o pracę dwie anglistki i rusycystkę będące obywatelkami Gruzji, posiadające status nierezydenta na gruncie ustawy o pdof. Oprócz dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracodawca postanowił zwracać im również koszty dojazdu do pracy środkami transportu publicznego (osoby te będą w czasie zatrudnienia mieszkały poza miejscowością, w której znajduje się ich miejsce pracy). W jaki sposób opodatkować te należności?

Dochody uzyskane przez osoby będące rezydentami Gruzji z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak wynika z art. 15 ust. 1 polsko-gruzińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podlegają one opodatkowaniu na ogólnych zasadach przewidzianych dla przychodów uzyskiwanych ze źródła, jakim jest stosunek pracy, czyli według takich samych reguł, jak w przypadku pracowników, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi. To z kolei oznacza, że na polskim pracodawcy ciążą obowiązki płatnika pdof określone w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Dlatego powinien on od dochodów uzyskanych przez pracownika-nierezydenta ze stosunku pracy oraz od wypłacanych tej osobie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego pobierać miesięczne zaliczki na podatek, obliczone zgodnie z art. 32 ustawy o pdof.

Wartość świadczenia w postaci zwrotu kosztów dojazdów również będzie podlegała opodatkowaniu. W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o pdof ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta bowiem wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ w analizowanej sytuacji pracownice będą dojeżdżały do pracy środkami transportu publicznego, to z uwagi na niedochowanie warunku zorganizowania transportu przez pracodawcę nie znajdzie ono zastosowania.


Spółka z o.o. prowadząca mały hotel w nadmorskiej miejscowości zawarła w czerwcu br. umowę z agencją pracy tymczasowej. Na jej podstawie do pracy w charakterze kucharek oraz pomocy kuchennych zostaną skierowane cztery pracownice - obywatelki Białorusi. Osobom tym jako pracodawca-użytkownik spółka zapewnia bezpłatne noclegi w kwaterze prywatnej w miejscowości, w której będą wykonywać pracę. Czy wartość tego świadczenia należy uznać w podatku dochodowym za opodatkowany przychód pracowników?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.) wskazuje, że pracodawcę-użytkownika łączy z pracownikiem tymczasowym stosunek prawny niebędący stosunkiem pracy. Stąd na gruncie pdof wartość wszelkich świadczeń - zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych - otrzymanych przez takiego pracownika od pracodawcy-użytkownika, w tym wskazane w pytaniu bezpłatne noclegi, zalicza się się do przychodów z innych źródeł (art. 20 ustawy o pdof).

W oparciu o uregulowania wynikające z art. 21 ust. 1a ustawy o pdof ze zwolnienia w pdof korzystają przychody pracowników tymczasowych z tytułu otrzymania świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16 ustawy o pdof. Przepis ten nie wymienia wśród nich art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof odnoszącego się do wartości świadczeń z tytułu bezpłatnego zakwaterowania. To powoduje, że pracodawca-użytkownik z tytułu takiego świadczenia powinien ustalić po stronie pracownika tymczasowego przychód zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o pdof. Nie jest jednak zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek od jego wartości. Po zakończeniu roku ma jedynie obowiązek wykazać go w sporządzonej przez siebie informacji PIT-11.


Firma świadczy usługi wypożyczania sprzętu sportowego. W sezonie letnim zamierza zatrudnić w miejscowości letniskowej w charakterze dozorców hangaru ze sprzętem wodnym dwóch obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia. Osoby te mają stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie - na tę okoliczność złożyły oświadczenia, bo nie mają certyfikatów rezydencji. Oświadczyły również, że w 2019 r. w Polsce będą przebywały tylko w czasie realizacji tych umów, czyli przez około 4 miesiące. Czy od wypłacanych im wynagrodzeń należy pobierać zaliczkę na pdof, czy zryczałtowany podatek?

Należności uzyskiwane przez obcokrajowców w ramach zawieranych z nimi przez polskich pracodawców umów zleceń stanowią dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Dyrektor KIS przyjmuje, że dla udokumentowania faktu, iż obcokrajowcy nie posiadają ośrodka interesów życiowych w Polsce i przebywają na jej terenie poniżej 183 dni w roku, wystarczy złożenie przez nich oświadczeń w tej kwestii (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR).

Jeżeli zleceniodawca nie mając certyfikatów rezydencji dysponuje takimi oświadczeniami, wówczas podatek dochodowy od wynagrodzeń uzyskanych przez cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania w Polsce z umów zlecenia pobiera zasadniczo w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Jeżeli jednak kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, stawka podatku wynosi 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Kwoty pobranego zryczałtowanego podatku polski zleceniodawca, jako płatnik, powinien przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Ponadto musi sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.