Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Gdy majątek prywatny zostaje firmowym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Gdy majątek prywatny zostaje firmowym

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Agata Cieśla

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami często wprowadzają do firmy składniki prywatnego majątku w celu służbowego ich wykorzystania. W tym zakresie do najczęściej wykorzystywanych w firmie należą przede wszystkim prywatne nieruchomości oraz pojazdy, które w działalności gospodarczej sklasyfikowane zostają jako środki trwałe. To z kolei oznacza konieczność prawidłowego ustalenia ich wartości początkowej, która jest podstawą naliczania obciążających koszty odpisów amortyzacyjnych.

Jako środek trwały może zostać sklasyfikowany każdy składnik majątku rzeczowego będący własnością lub współwłasnością podatnika, nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo, przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok, a sam składnik majątku powinien być m.in. wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (art. 22a ust. 1 ustawy o pdof). Ustawodawca nie wyłączył zatem z tej kategorii składników pierwotnie nabytych na potrzeby prywatne, które przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie zdecydował się wprowadzić do swojej firmy. Gdy jednak przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, to większość takich składników stanowi element wspólnego majątku małżonków. Uznając taki składnik za środek trwały musi wtedy pamiętać o ograniczeniach w rozliczaniu w kosztach związanych z nim wydatków wynikających z art. 22g ustawy o pdof.

Wartość składnika nabytego odpłatnie

Jeżeli przedsiębiorca - przykładowo - wprowadza do firmy samochód lub sprzęt komputerowy, który kupił kilka lat wcześniej, wówczas jego rzeczywista wartość rynkowa w momencie przekazania do firmy jest znacznie niższa niż w chwili zakupu. Jednak dla wyceny takiego składnika na potrzeby podatku dochodowego, czyli dla określenia jego wartości początkowej, nie ma to znaczenia. Istotne jest wyłącznie posiadanie lub też nie dowodu jego zakupu (przykład 1).

Wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze kupna zdefiniowana jest bowiem w ustawie o pdof jako cena nabycia będąca kwotą należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Tak ustaloną wartość obniża się o podatek VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek ten nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku (art. 22g ust. 3 ustawy o pdof).

Wyłącznie wówczas, gdy podatnik nie posiada dowodu zakupu danego składnika majątku i w konsekwencji nie może ustalić ceny nabycia, jego wartość początkową przyjmuje w wysokości wynikającej z wyceny sporządzonej przez siebie. Wyceny tej dokonuje z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, oraz stanu i stopnia zużycia tego składnika majątku (art. 22g ust. 8 ustawy o pdof).

Konstrukcja obowiązujących w tym zakresie przepisów powoduje, że wprowadzanie do firmy kilkuletnich składników majątku, których nabycie jest udokumentowane dowodem zakupu, może być korzystniejsze niż ich sprzedaż. Przyjmując na stan firmowych środków trwałych przedsiębiorca rozlicza bowiem w kosztach ich nominalną wartość, która jest wyższa od ceny rynkowej, jaka byłaby możliwa do uzyskania w wyniku jego sprzedaży. Jednocześnie na sprzedaży takiego firmowego składnika może również zostać wygenerowana strata (przykład 2).


Kalkulatory amortyzacyjne dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Skrócenie okresu amortyzacji

Amortyzację przyjmowanych do firmy składników prywatnego majątku można przyspieszyć na kilka sposobów. Maszyny i urządzenia zaliczone do grup 4-6 i 8 KŚT, poddane szybkiemu postępowi technicznemu, mogą być amortyzowane przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynniki nie wyższe niż 2,0 (art. 22i ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof). Tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mają dodatkowo możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof. Dotyczy ona środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Z kolei wprowadzając do firmy składniki prywatnego majątku podatnik nie może skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach wynikających z art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof. Dotyczy ona bowiem wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT.

Przykład 1

Przedsiębiorca (skala podatkowa) w 2013 r. kupił prywatnie nowy samochód osobowy za cenę 79.000 zł. Załóżmy, że wartość rynkowa takiego samego samochodu o zbliżonym stopniu zużycia w grudniu 2017 r. wynosiła 46.000 zł.

W maju 2018 r. przedsiębiorca postanowił go wprowadzić do firmy i uznać za środek trwały. Jeżeli ma fakturę zakupu, wówczas jego wartość początkową (o ile nie poniósł innych związanych z nim kosztów) wyznaczy cena nabycia, tj. 79.000 zł. Jeżeli jednak jej nie ma, wtedy przyjmie go do ewidencji w cenie rynkowej, tj. 46.000 zł.


Przykład 2

Przedsiębiorca wprowadził do firmy swój prywatny kilkuletni samochód, ustalając jego wartość początkową w cenie nabycia na kwotę 72.000 zł. Amortyzacji dokonywał według stawki z Wykazu. Po upływie 17 miesięcy sprzedał go za 37.800 zł. Do momentu sprzedaży w ciężar kosztów zaliczył odpisy amortyzacyjne o wartości 20.400 zł ([72.000 zł × 20% : 12 m-cy] × 17 m-cy).

Kwota 37.800 zł będzie przychodem ze sprzedaży środka trwałego. Natomiast kosztem będzie niezamortyzowana wartość samochodu, czyli 51.600 zł. W efekcie na sprzedaży środka trwałego poniesie on stratę w wysokości 13.800 zł (37.800 zł - 51.600 zł), która ma wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.