Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ustalania ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości stawek VAT?

Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019

Zasady identyfikowania towarów i usług w celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT nie uległy zmianie od 1 stycznia 2019 r.

Z zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa wynika, że nowe zasady klasyfikacji towarów i usług mają być opublikowane w kwietniu 2019 r. Jednak z uwagi na konieczność przygotowania się podatników do tych regulacji, ich obowiązywanie planowane jest dopiero od 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ustawy o VAT zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, która ma uprościć zasady ich stosowania. Obszerne omówienie tych zmian publikowaliśmy w "Poradniku VAT" nr 23 z 2018 r.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146aa ustawy o VAT sprzedaż towarów i usług opodatkowana jest w 2019 r. stawką podstawową w wysokości 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki podatkowe tj.: 8%, 5%, 0%. Ponadto w przepisach dotyczących VAT określono, iż dostawa niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług korzysta ze zwolnienia z VAT, które w praktyce traktowane jest jako piąta stawka podatkowa.

Stawki w wysokości 23% i 8% obowiązują zgodnie z art. 146aa ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43% oraz wartość sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie nie mniejsza niż -6%.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne
dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

W 2019 r. stawki oraz zwolnienia z podatku VAT określone są w następujących przepisach:

Aby określić wysokość stawki VAT podatnik musi przede wszystkim ustalić, czy sprzedawany przez niego towar lub świadczona usługa nie są wymienione w ww. przepisach szczególnych ustawy lub rozporządzenia - jako podlegające obniżonej stawce VAT lub zwolnieniu z VAT. Zasadą przy tym jest, że w sytuacji gdy ten sam towar (usługa) wymieniana jest w więcej niż jednym przepisie jako uprawniona do korzystania z różnych obniżonych stawek podatkowych - stosuje się najniższą z nich. Czynności niewymienione w cytowanych przepisach podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

1. Klasyfikacja statystyczna a prawo do stosowania obniżonych stawek VAT

Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2019 r. na potrzeby krajowych przepisów podatkowych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.

Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi). Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania statystycznego, może on zwrócić się z wnioskiem o sklasyfikowanie wyrobu lub usługi (a także rodzaju prowadzonej działalności, środka trwałego lub obiektu budowlanego) do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. To właśnie ten Ośrodek odpowiadając na precyzyjnie zadane pytanie, zawierające dokładny opis stanu faktycznego, wydaje informację określającą symbol statystyczny PKWiU dla danego wyrobu (usługi).

Urząd Statystyczny oferuje pomoc w zaklasyfikowaniu:

 • działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
   
 • wyrobu lub usługi do celów podatkowych, według PKWiU,
   
 • obiektu budowlanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
   
 • środka trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
   
 • towarów eksportowanych i importowanych według Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (CN).

Przesyłając zapytanie o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy opisać:

 • usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. wskazać na czym one polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są one świadczone, jak również kto jest właścicielem wkładu (surowca), bądź też
   
 • wyroby będące przedmiotem klasyfikacji, wskazując, jakie są to wyroby, do czego służą, jaką mają budowę lub skład (z określeniem udziału procentowego każdego składnika i sprecyzowaniem jaką pełni on rolę w wyrobie), w jakiej występują postaci, oraz ewentualnie podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub stosowany kod CN.

Uwaga

Informacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego, jednak w przypadku sporu z organami podatkowymi - stanowi podstawowy argument, którym podatnik może się posługiwać.

Wysokość opłaty za wydaną przez Urząd Statystyczny informację zależy od liczby określonych w niej symboli klasyfikacyjnych.

Przepisy nie określają wzoru urzędowego wniosku. Można go sporządzić samodzielnie. Na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi (www.stat.gov.pl) przygotowano w formie elektronicznej wzór wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. Wniosek ten może złożyć każdy zainteresowany podmiot, podając w nim m.in. swoje dane, sformułowane zapytanie i dokładny opis przedmiotu klasyfikacji. Wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu. Gdy wniosek podpisuje podmiot trzeci w imieniu wnioskodawcy (np. biuro rachunkowe, księgowa), to należy załączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo.


2. Checklista - zasady ustalania stawek VAT

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na sprzedawany towar lub usługę wykonaj następujące czynności:

Sprawdź, czy dany towar (usługa) korzysta ze zwolnienia z VAT lub ze stawki 0% (np. eksport lub WDT) na podstawie ustawy bądź rozporządzeń. Jeśli tak - to zastosuj odpowiednio zwolnienie z VAT lub stawkę 0%, pamiętając o dodatkowych warunkach stosowania zwolnień i stawek obniżonych.

strzalka

Jeśli towar nie korzysta ze stawki 0% lub zwolnienia - sprawdź, czy wymieniony został w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, uprawniającym do stosowania stawki 5%, bądź w § 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek.

strzalka

W przypadku gdy towar (usługa) nie korzysta z żadnej z ww. preferencji, ustal, czy korzysta ze stawki 8%, tzn. czy jest wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu w sprawie stawek.

strzalka

Jeżeli dla danego towaru lub usługi nie znalazłeś podstawy prawnej uprawniającej do stosowania jakiejkolwiek obniżonej stawki bądź zwolnienia z VAT - zastosuj stawkę podstawową, tj. 23%.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.