Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Stawka VAT na usługi montażowe w budynkach mieszkalnych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Stawka VAT na usługi montażowe w budynkach mieszkalnych

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę VAT. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z jej art. 146a pkt 2.

Przy czym przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT rozumie się między innymi obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Należy przy tym pamiętać, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
     
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
Montaż rolet wewnętrznych, markiz, moskitier w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie stanowi usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, do których ma zastosowanie 8% stawka VAT.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2015 r., sygn. akt I FSK 907/14.

Zdaniem Sądu moskitiery wewnętrzne, rolety i markizy pełnią funkcję zbliżoną do firan i zasłon. Fakt, że są wykonywane na indywidualne zamówienie i montowane na stałe, a ich demontaż nie jest możliwy bez widocznego uszkodzenia ich samych, a także lokalu lub budynku nie ma znaczenia przesądzającego. W opinii Sądu takie same uszkodzenia powstaną w przypadku demontażu, np. karniszy albo wskutek usunięcia kołków służących do powieszenia szafek, obrazów czy luster itp. Sama bowiem usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Jak czytamy: "(...) Dopiero przy uwzględnieniu efektu dokonanych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową substancji obiektu budowlanego lub jego części, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie. Jeśli zaś brak jest owej korelacji między wykonanymi usługami a wartością użytkową obiektu budowlanego jako takiego nie mamy do czynienia z remontem, modernizacją itp. obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem stawka 8% nie może znaleźć zastosowania. Rodzaj montowanego towaru ma podstawowe znaczenie, albowiem tylko takie roboty montażowe, których przedmiotem są elementy obiektu budownictwa mieszkaniowego objęte społecznym programem mieszkaniowym (a nie montaż składników wyposażenia, w jakie zwyczajowo wyposaża się lokale mieszkalne), uprawniają do zastosowania 8% stawki podatkowej podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonej usługi. (...)"

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60