Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą płatniczą - niekorzystne stanowisko organów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

Zasadą jest, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) ewidencjonuje się w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Określono je w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544 ze zm.). Mowa tam zarówno o zwolnieniu podmiotowym z ewidencjonowania (zwolnienie ze względu na obroty), jak i o zwolnieniach przedmiotowych (zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności lub sposób ich dokumentowania).

Czynności zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania zostały wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia. Pod poz. 37 tego załącznika - jako zwolnioną z ewidencjonowania - wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli:

1) dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

2) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Na podobnych warunkach zwolnione z ewidencjonowania jest także świadczenie usług na rzecz osób prywatnych (patrz: poz. 38 ww. załącznika).

UWAGA! Otrzymanie w całości zapłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Zwolnieniu z ewidencjonowania nie podlega więc np. dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u.

Organy podatkowe uznają, że z powyższego zwolnienia z ewidencjonowania podatnicy mogą korzystać m.in. w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest poprzez system płatniczy PayPal, czy PayU. Taka forma zapłaty jest bowiem realizowana z konta nabywcy na konto bankowe sprzedawcy (czyli jest dokonana za pośrednictwem banku). Nie zgadzają się natomiast na stosowanie ww. zwolnienia w przypadku płatności kartą płatniczą. Taką formę zapłaty traktują bowiem jak zapłatę gotówkową. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2015 r., nr IPPP2/4512-321/15-5/RR, a także z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2015 r., nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK.

Ze stanowiskiem organów podatkowych odmawiających prawa do zwolnienia z ewidencjonowania przy zapłacie kartą płatniczą trudno się zgodzić. Przy tej formie zapłaty sprzedawca nie otrzymuje przecież pieniędzy "do ręki" - wszystko odbywa się elektronicznie. Trzeba też mieć na uwadze, że zwolnienie z ewidencjonowania w związku z zapłatą na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u jest zasadne, gdyż nie ma tu możliwości nadużyć (tj. zatajania dokonanych transakcji i zaniżania zobowiązania podatkowego). Także przy zapłacie kartą płatniczą możliwości zaniżenia obrotu praktycznie nie ma. W związku z tym zasadne byłoby przyjęcie, że zwolnienie z ewidencjonowania może być stosowane również przy zapłacie kartą płatniczą. Niemniej jednak trzeba pamiętać o niekorzystnym stanowisku organów podatkowych. Jeżeli zatem podatnik nie chce się narazić na spór z fiskusem, najlepiej sprzedaż opłacaną w tej formie ewidencjonować w kasie rejestrującej (o ile podatnik nie może korzystać z innego zwolnienia z ewidencjonowania).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60