Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - od 1 stycznia 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016

Do końca 2015 r. towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej były wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (w poz. 129-134) i były opodatkowane stawką 8%.

Zgodnie z art. 96 i 97 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie stosują stawkę podstawową, która nie może być niższa niż 15%. Dozwolone jest określenie też jednej lub dwóch stawek obniżonych, ale wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do ww. Dyrektywy. Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej nie należą jednak do żadnej z kategorii wymienionych w ww. załączniku.

TSUE w wyroku z 18 grudnia 2014 r., w sprawie C-639/13 uznał, że Polska, wprowadzając możliwość opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stawką 8%, naruszyła przepisy unijne. W ww. wyroku czytamy:

"(...) Poprzez zastosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 96-98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy."

W związku z powyższym wyrokiem, konieczne było dokonanie stosownych zmian w ustawie o VAT. Takie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), uchylając w załączniku nr 3 do ustawy o VAT poz. 129-134. Tym samym towary przeznaczone na cele przeciwpożarowe zostały objęte stawką podstawową (23%). "Nowa" stawka VAT na ww. towary obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60