Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Poradnik VAT nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. podatników VAT czeka szereg zmian dotyczących zasad rozliczania podatku VAT, wynikających zarówno z nowelizacji ustawy o VAT, jak i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Zmiany dotyczą m.in.:

1) zasad odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – podatnik będzie miał obowiązek ustalenia (na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy), w jakiej części zakup służy wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym poza regulacją ustawy o VAT;

2) zasad ustalania właściwości miejscowej w zakresie podatku VAT – w zakresie podatku VAT znajdzie zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika;

3) braku obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji – ustalona zostanie ogólna zasada, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następować będzie poprzez złożenie korygującej deklaracji;

4) regulacji odnoszących się do naliczania obniżonych odsetek za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji – obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosić będzie 50% stawki odsetek za zwłokę; podatnik chcąc skorzystać z tego przywileju będzie musiał złożyć korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonać wpłaty z tytułu zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty;

5) wprowadzenia do Ordynacji podatkowej trzech rodzajów pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń;

6) podwyższenia do 23% stawki VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego.

Szersze omówienie zmian, jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. znajdą Państwo w dołączonym do niniejszego numeru "Poradnika VAT" – "Pomocniku Podatnika VAT".

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60