Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Spółka z o.o. za zakup pewnej ilości towarów otrzymuje od ich sprzedawcy dodatkową ilość tych samych towarów, nie płacąc za nie. Czy wartość tych nieodpłatnie otrzymanych towarów stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?

W praktyce przyjmuje się, że otrzymanie od sprzedawcy dodatkowej ilości tego samego towaru stanowi rabat towarowy, którego otrzymanie nie wiąże się z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Regulacje zawarte w ustawie o PDOP (w art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy) wskazują, że do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń (z wyjątkami, które tu pomijamy). Jednocześnie ustawa ta nie zawiera definicji nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z przyjętą praktyką, nieodpłatne świadczenia to - na potrzeby podatku dochodowego - te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.

Takie nieodpłatne świadczenie nie wystąpi w sytuacji, gdy jednostka za zakup określonej ilości towarów otrzyma od ich sprzedawcy dodatkową ilość tego samego towaru (w praktyce przyjmuje się, że w takim przypadku nabywca otrzymuje rabat towarowy/naturalny). Występuje tu bowiem ekwiwalentność świadczeń. Żeby bowiem uzyskać dodatkowy towar (bez konieczności zapłaty za niego), nabywca musi najpierw spełnić określone warunki, z reguły kupić określoną ilość towaru (lub kupić towar o określonej wartości). Korzyścią sprzedawcy jest sprzedaż danego towaru, a w konsekwencji - uzyskany z tytułu tej sprzedaży przychód. Jak zatem widać, przyznanie rabatu towarowego przynosi zazwyczaj korzyści obu stronom, tj. sprzedawcy i nabywcy.

W świetle powyższego, uzyskanie od sprzedawcy dodatkowej ilości danego towaru, bez konieczności zapłaty za niego, tj. uzyskanie rabatu towarowego (naturalnego) nie wiąże się z powstaniem u otrzymującego przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Podobnie uważają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB.

Uzupełniająco dodajmy, że w praktyce otrzymanie rabatu towarowego (naturalnego) skutkuje obniżeniem ceny jednostkowej zakupionego towaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60