Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Przepisy o 70% podatku PIT zostały zweryfikowane
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przepisy o 70% podatku PIT zostały zweryfikowane

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 24 z 2015 r., w artykule pt. "Od niektórych odpraw i odszkodowań płatnicy pobiorą 70% podatek PIT", zaprezentowaliśmy zmiany do ustawy o PIT dokonane ustawą z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1992), która w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 updof wprowadziła tytułowy podatek.

Okazało się jednak, że rozwiązanie przyjęte w art. 30 ust. 1 pkt 16 updof nie do końca było zgodne z założeniami, bowiem 70% podatek od odpraw i odszkodowań z tytułu:

 • skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub
   
 • skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta,

miał dotyczyć jedynie menedżerów spółek - zatrudnionych na etacie czy kontrakcie. Tymczasem taką stawką podatku objęto także "zwykłych" pracowników spółek otrzymujących wymienione odprawy lub odszkodowania.

Przypominamy, że chodzi tu o spółki, w których:

 • Skarb Państwa,
   
 • jednostka samorządu terytorialnego,
   
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
   
 • państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna

dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

W rezultacie powołany art. 30 ust. 1 pkt 16 updof został znowelizowany. Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2299) wspomniany przepis doprecyzowano i obecnie wynika z niego, że 70% stawką podatku objęte są wyłącznie wymienione odprawy i odszkodowania wypłacane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem. Odnośnie natomiast menedżerów na kontraktach przepis nie uległ zmianie.

Należy podkreślić, że 70% danina dotyczy tylko tej części odprawy/odszkodowania, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez menedżera z tytułu stosownej umowy wiążącej go ze spółką.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60