Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga internetowa w zeznaniu ryczałtowca za 2016 r.
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga internetowa w zeznaniu ryczałtowca za 2016 r.

Przegląd Podatku Dochodowego

Za 2016 r. będę się rozliczał w zeznaniu PIT-28. Czy i na jakich zasadach mogę odliczyć od przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym na używanie internetu?

W zeznaniu PIT-28 można odliczyć wydatki na używanie internetu, na warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwzględnieniem zasad dokonywania odliczeń od przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Możliwość odliczania od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci internet przewiduje art. 26 ust. 1 pkt 6a updof. Do jego stosowania przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odsyła art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180).

Korzystanie z ulgi internetowej jest dopuszczalne przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • z prowadzonej działalności gospodarczej,
   
 • z umów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) zawartych poza działalnością gospodarczą, lub
   
 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych prowadzonej w warunkach określonych w art. 20 ust. 1c updof.

Aby jednak skorzystać z odliczenia, muszą być spełnione określone warunki.

W szczególności należy przypomnieć, że wydatki ponoszone z tytułu użytkowania internetu podatnicy mogą odliczać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, oraz dodatkowo pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia (art. 26 ust. 6h updof).

Oznacza to, że w zeznaniu PIT-28 za 2016 r. podatnik będzie mógł odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na internet, jeżeli po raz pierwszy korzysta z odliczenia takich wydatków albo gdy po raz pierwszy odliczenie to zastosował w zeznaniu za rok 2015.

Zwróć uwagę!

Prawo podatnika do odliczenia wydatków na internet jest niezależne od tego, czy jego małżonek korzystał kiedykolwiek z ulgi internetowej.

Bez wpływu na prawo do odliczenia pozostaje to czy podatnik korzysta z internetu za pomocą stałego łącza internetowego, czy bezprzewodowo. Konieczne jest natomiast posiadanie dowodów stwierdzających poniesienie wydatków przez podatnika, na podstawie których można ustalić w szczególności:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę),
   
 • rodzaj zakupionej usługi,
   
 • kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 updof).
Zwróć uwagę!

Dowody poniesienia wydatków na używanie internetu mogą mieć formę elektroniczną (np. faktura w formacie PDF).

Stosując ulgę internetową, trzeba mieć na uwadze, że odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż 760 zł. W tej kwocie odliczeniu podlegają m.in. opłaty abonamentowe za dostęp do internetu, koszty za impulsy telefoniczne naliczane przez operatora za dostęp do internetu poprzez modem, koszty używania internetu w kafejce internetowej. Poza zakresem ulgi pozostają natomiast wydatki na instalację internetu (w tym koszty montażu, aktywacji, okablowania), naprawę sprzętu czy odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Rozliczając ulgę internetową w zeznaniu PIT-28, należy pamiętać, że jeżeli osiąga się przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, kwotę wydatków podlegających odliczeniu należy rozliczyć proporcjonalnie, tj. w takim stosunku, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład

Podatnik w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości:

 • 13.000 zł z działalności gospodarczej, opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 3% oraz
   
 • 7.500 zł z umowy najmu zawartej poza tą działalnością, opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%.

Ogółem przychody podlegające rozliczeniu w PIT-28 wyniosły 20.500 zł.

Podatnik poniósł w 2016 r. wydatki z tytułu używania internetu w kwocie 720 zł, których nie odliczył od dochodu i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o PIT. Zamierza je odliczyć w ramach ulgi internetowej, z której nie korzystał nigdy wcześniej.

Aby ustalić wielkość odliczeń przypadających na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu, podatnik powinien:

1) ustalić udział przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:
  - stawka 3% (13.000 zł : 20.500 zł) x 100 63,41%,
  - stawka 8,5% (7.500 zł : 20.500 zł) x 100 36,59%,
2) obliczyć wielkość odliczeń od przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami:
  - stawka 3% (720 zł x 63,41%) 456,55 zł,
  - stawka 8,5% (720 zł x 36,59%) 263,45 zł,
3) odliczyć wydatki na używanie internetu od przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu:
  - stawka 3% (13.000 zł - 456,55 zł) 12.543,45 zł,
  - stawka 8,5% (7.500 zł - 263,45 zł) 7.236,55 zł.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.