Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2019 r.

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Właściwy urząd

Zasadniczym kryterium, na podstawie którego określa się urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika.

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek służy jedynie potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu.

Osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2019 r. Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed końcem rozliczanego roku podatkowego, zeznanie podatkowe przekazują do urzędu skarbowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu swoje roczne rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT w internecie

Zeznanie podatkowe można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Rozliczenie sporządzone na papierowym formularzu można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, także zagranicznego. Termin złożenia zeznania podatkowego uważa się za dotrzymany w przypadku nadania, przed jego upływem, przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Jeżeli list zostanie wysłany z kraju spoza UE, to za dzień złożenia rozliczenia przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A.

Zeznanie podatkowe można sporządzić w formie elektronicznej samodzielnie - korzystając z odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego - i przesłać do systemu e-Deklaracje. PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 za 2019 r. będzie można złożyć w ramach usługi Twój e-PIT. W przypadku PIT-28 oraz PIT-36 będzie to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy nie dotyczą one przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Rozliczenia przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne od 15 lutego 2020 r. na Portalu Podatkowym. Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować, np. w PIT-37 za 2019 r. można wybrać opcję rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie można również odrzucić. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci udostępnionego PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r., zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36 za 2019 r. Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub odrzuci to rozliczenie udostępnione na Portalu Podatkowym przed upływem terminu jego złożenia (tj. do 2 marca 2020 r. w przypadku PIT-28 za 2019 r. lub do 30 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do PIT-36 za 2019 r.), będzie musiał samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (w formie papierowej lub elektronicznej).

Rodzaje podpisów

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. składane przez internet można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl).

Użycie danych autoryzujących polega natomiast na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, należy wpisać "0" (zero). Zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r., składane przez internet w 2020 r., trzeba uwierzytelnić kwotą przychodu z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2018 r. (lub "0"). Wymagana jest kwota z jednego (dowolnego) z wymienionych rozliczeń. Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku tych dokumentach. Małżeńskie zeznanie podatkowe podpisuje się danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie łączy się przychodów obojga małżonków.

PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. przesyłane przez podatnika przez Portal Podatkowy mogą być podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Darmowy program PIT Gofin 2019 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.

Pomoc pełnomocnika

Zeznanie podatkowe może być złożone z podpisem pełnomocnika, np. doradcy podatkowego, właściciela biura rachunkowego czy członka rodziny. Rozliczenia przekazywane przez internet podpisuje on kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnik musi posiadać odpowiednie upoważnienie. Pełnomocnictwo do podpisania zeznania podatkowego przesyłanego przez internet należy sporządzić na formularzu UPL-1, a do podpisania rozliczenia papierowego - na UPL-1P. Upoważnienia do podpisania małżeńskiego zeznania podatkowego muszą udzielić oboje małżonkowie. Pełnomocnik, dysponując tylko pełnomocnictwem udzielonym przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego rozliczenia. Regulacje pozwalające na wyrażenie przez jednego z małżonków wniosku o łączne opodatkowanie dochodów nie mają zastosowania w przypadku podpisania wspólnego zeznania podatkowego przez pełnomocnika. Stosuje się je wtedy, gdy małżonkowie samodzielnie składają wspólne rozliczenie, tj. bez pomocy pełnomocnika.

UPL-1 uprawnia do podpisywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przesyłanych przez internet do różnych organów podatkowych. Zakresu tego pełnomocnictwa nie można ograniczyć ze względu na rodzaj podatku czy charakter deklaracji podatkowych, np. do złożenia tylko PIT-37 za 2019 r. Dozwolone jest wprowadzenie ograniczenia czasowego. Pełnomocnictwo może być bowiem udzielone na określony czas, np. do 30 kwietnia 2020 r. UPL-1P może natomiast zawierać upoważnienie do obsługi wszystkich deklaracji (dla różnych rodzajów podatków), wszystkich deklaracji dotyczących danego podatku (np. tylko w zakresie PIT) lub konkretnego rozliczenia (np. PIT-37 za 2019 r.). To pełnomocnictwo również może wskazywać określony okres jego obowiązywania.

Pełnomocnictwo do podpisania zeznania podatkowego można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Przewiduje tak art. 80a § 2-2c Ordynacji podatkowej. Papierowy UPL-1P należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w zakresie podatku, którego dotyczy dane rozliczenie, a papierowy UPL-1 - w urzędzie skarbowym właściwym dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwa mające formę dokumentu elektronicznego przekazuje się Szefowi KAS za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złożenie UPL-1P wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie jest ona pobierana w przypadku pełnomocnictwa udzielonego członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłata skarbowa nie występuje w przypadku przedłożenia UPL-1.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.