Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Zwolnienie z PIT dla osób młodych a ulgi/preferencje z tytułu wychowywania ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwolnienie z PIT dla osób młodych a ulgi/preferencje z tytułu wychowywania dzieci

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020

Zwolnienie z PIT dla osób młodych - tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia - zwane również ulgą w PIT dla młodych, obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Zwolnienie to obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF), otrzymane przez ww. osoby, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, przy czym na 2019 r. limit ten został ustalony w wysokości 35.636,67 zł. Zwolnienie to zostało uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF.

Z kolei osobom wychowującym dzieci, w tym pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, ustawodawca umożliwił korzystanie z preferencji podatkowych, tj.:

 • opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz
   
 • ulgi na dzieci, zwanej ulgą prorodzinną.

Ulgi/preferencje te przysługują również w odniesieniu do dzieci małoletnich oraz bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

W tym artykule piszemy o tym, w jaki sposób ulga w PIT dla osób młodych wpłynęła na ulgi/preferencje podatkowe z tytułu wychowywania dzieci, wykazywane zeznaniach podatkowych.

Opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących pełnoletnie dzieci

Opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci zostało uregulowane w art. 6 ust. 4 ustawy o PDOF. Preferencja ta polega na określeniu podatku, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów/przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ww. ustawie).

Preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci przysługuje, jeżeli w roku podatkowym uczące się lub studiujące pełnoletnie dziecko (do ukończenia 25 roku życia) nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (tj. według skali podatkowej) lub art. 30b (tj. 19% podatkiem od dochodów z zysków kapitałowych) lub uzyskało przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (tj. w ramach ulgi dla młodych), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przepis ten został znowelizowany z dniem wejścia w życie ulgi dla młodych. Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że celem wprowadzonej zmiany jest wliczenie przychodów objętych zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF (tj. w ramach ulgi dla młodych) do limitu zarobków dziecka, które wpływają na możliwość skorzystania przez rodziców z rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci i/lub skorzystania z ulgi prorodzinnej (na dziecko pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia).

Wskazany sposób opodatkowania dochodów nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o podatku liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Przykład 1

Matka (będąca rozwódką) w 2019 r. samotnie wychowywała 22-letnią studiującą córkę. Córka w 2019 r. pracowała dorywczo na umowę zlecenia i osiągnęła z tego tytułu przychody w łącznej kwocie 5.400 zł (przychody te podlegały zwolnieniu z PIT w ramach ulgi dla młodych). Z uwagi na to, że ww. przychody przekroczyły kwotę 3.089 zł, matka w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r. nie będzie mogła rozliczyć się w preferencyjny sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ulga prorodzinna

Druga preferencja, tj. tzw. ulga prorodzinna, została uregulowana w art. 27f ustawy o PDOF. Polega ona na tym, że od podatku obliczonego według skali podatkowej, obniżonego w pierwszej kolejności o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odlicza się kwotę przysługującej ulgi na dziecko.

Co do zasady, ulga prorodzinna przysługuje na małoletnie dzieci (w stosunku do których w roku podatkowym m.in. była wykonywana władza rodzicielska), jednak mogą ją stosować również podatnicy utrzymujący m.in. uczące się lub studiujące pełnoletnie dzieci (do ukończenia 25 roku życia) w związku m.in. z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. W tym przypadku również obowiązuje ww. limit w wysokości 3.089 zł, do którego wlicza się m.in. przychody zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych.

Niekiedy może wystąpić sytuacja, że kwota podatku jest za mała (albo podatek wcale nie wystąpił), aby odliczyć całą kwotę przysługującej ulgi na dzieci. W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi (całej lub części).

Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach limitu 7,75% podstawy wymiaru tej składki (opłaconych przez podatnika lub pobranych przez płatnika):

 • podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
   
 • zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF (tj. w ramach ulgi w PIT dla młodych).

Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty zwrotu uwzględniane są także składki zapłacone ze środków podatnika od przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych (patrz: przykład 2).

Jeżeli do ww. ulgi uprawnieni są małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, do ustalenia wysokości ww. składek przyjmuje się łączną kwotę ich składek (tj. podatnika i jego małżonka).

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi wykazuje się bezpośrednio w składanym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37).

Przykład 2

Podatniczka w wieku 24 lat w 2019 r. osiągnęła wyłącznie przychody z umowy o pracę zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych. Od ww. przychodów nie został pobrany podatek, natomiast zostały naliczone i potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podatniczka ma małoletnie dziecko i w zeznaniu podatkowym za 2019 r. będzie korzystała z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na to, że w rozliczeniu rocznym nie wystąpi podatek należny, nieodliczoną kwotę ulgi na dziecko podatniczka będzie mogła "odzyskać" (w całości bądź w części) z zapłaconych od przychodów wolnych od podatku (w ramach ulgi dla młodych) ww. składek ZUS.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.