PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczanie ulgi dla krwiodawców w zeznaniu za 2019 r.
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie ulgi dla krwiodawców w zeznaniu za 2019 r.

Gazeta Podatkowa

W 2019 r. po raz pierwszy kilkakrotnie oddawałem honorowo krew w stacji krwiodawstwa. W związku z tym w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2019 r. chciałbym skorzystać z prawa do ulgi dla krwiodawców. Jakie są zasady korzystania z tej ulgi? Jaka kwota z tego tytułu może być odliczona przez podatnika?

W zeznaniu podatkowym PIT-37 (także PIT-36 lub PIT-28) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy jako honorowi dawcy krwi w trakcie roku podatkowego oddali krew lub jej składniki, mają możliwość skorzystania z ulgi z tego tytułu.

Prawo do tej preferencji podatkowej wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o pdof. W myśl tego przepisu odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi. Podatnik musi we własnym zakresie ustalić wartość tej darowizny. Jej wysokość obliczy mnożąc ilość litrów oddanej krwi lub jej składników (np. osocze, płytki krwi) przez kwotę rekompensaty za 1 litr pobranej krwi lub jej składników. W 2019 r. kwota rekompensaty za 1 litr krwi pobranej wynosiła 130 zł.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że kwota tego odliczenia jest limitowana i nie może przekroczyć 6% dochodu (przychodu) uzyskanego w roku podatkowym. Limit ten jest ustalany łącznie wraz z kwotą darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Kolejnym warunkiem zrealizowania prawa do omawianej ulgi jest odpowiednie jej udokumentowanie. Stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o pdof wartość tej ulgi ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

W celu odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w zeznaniu podatkowym należy załączyć do niego formularz PIT/O.

Przykład

W 2019 r. podatnik jako honorowy dawca krwi oddał trzykrotnie krew po 450 ml każdorazowo. Łącznie ilość oddanej krwi w 2019 r. wyniosła 1,35 litra. Dokumentuje to zaświadczenie wydane przez jednostkę realizującą zadania w zakresie pobierania krwi. W związku z tym podatnik ustalił, że wartość darowizny na cele krwiodawstwa wyniosła 175,50 zł (130 zł/litr × 1,35 litra).

Załóżmy, że podatnik w 2019 r. osiągnął dochód z pracy opodatkowany według skali podatkowej w wysokości 45.000 zł.

Wariant I - W 2019 r. podatnik przekazał jedynie darowiznę na cele krwiodawstwa. Zatem łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof, nie przekracza kwoty stanowiącej 6% dochodu uzyskanego przez podatnika w 2019 r. To pozwala na skorzystanie z prawa do odliczenia od dochodu w zeznaniu PIT-37 za 2019 r. całej wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa w wysokości 175,50 zł.

Wariant II - W 2019 r. podatnik przekazał darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego oraz na rzecz organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego. Łączna kwota tych darowizn wyniosła 2.875,50 zł. Podatnik jednak nie ma prawa całej kwoty dokonanych darowizn odliczyć od dochodu za 2019 r., ponieważ wartość ta przekracza ustawowo określony limit 6% dochodu podatnika osiągniętego w 2019 r. (6% × 45.000 zł = 2.700 zł). Odliczenie to przysługuje w ramach wskazanego limitu, tj. w wysokości 2.700 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.