Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od podatku  »   Składki zdrowotne opłacone z różnych tytułów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Składki zdrowotne opłacone z różnych tytułów

Przegląd Podatku Dochodowego

W trakcie roku podatkowego podatnik podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacał składki na to ubezpieczenie z trzech tytułów, tj. jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym), wspólnik spółki jawnej (opodatkowanej podatkiem liniowym) oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Poza tym osiągał dochody z emerytury oraz ze sprawowania funkcji w zarządzie osoby prawnej. Czy jest dopuszczalne, by składki opłacone ze wszystkich trzech tytułów podatnik odliczył wyłącznie w zeznaniu PIT-37?

W określonych okolicznościach można "przenosić" składki na ubezpieczenie zdrowotne między zeznaniami i odliczać je w ramach innego źródła niż to, z którego uzyskano przychód będący podstawą wymiaru składek.

1. Uprawnienie i moment stosowania odliczenia

Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z różnych tytułów. Z kolei przychody osiągane z tych tytułów, dla celów podatkowych, mogą być kwalifikowane do różnych źródeł przychodów i opodatkowane na odmiennych zasadach. Zasadniczo, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), podlegają odliczeniu od podatku za 2021 r.:

 • obliczonego na zasadach określonych w art. 27 i art. 30c updof, tj. według skali podatkowej lub podatku liniowego,
 • opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej, zgodnie z art. 13 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).

W kwocie odliczenia mogą być uwzględnione wyłącznie składki:

 • opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika lub pobrane w roku podatkowym przez płatnika,
 • w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymiaru.

Wysokość kwoty przyjętej do odliczenia musi być ustalona na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie tych składek.

W 2021 r. uprawnienie do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne mogło być realizowane już przy obliczaniu zaliczek na podatek (z zastosowaniem skali podatkowej lub podatku liniowego), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego, kwoty odliczeń z tego tytułu wykazuje się odpowiednio w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Z kolei podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od tego podatku w roku podatkowym wykazują po zakończeniu roku w deklaracji PIT-16A.

2. Ograniczenia w zakresie odliczania składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne mogą stanowić przychody, które zgodnie z ustawą o PIT są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który jest pobierany bez obniżenia o te składki. Jako przykład można wskazać umowy zlecenia zawierane z osobami niebędącymi pracownikami, opiewające na należności nieprzekraczające 200 zł. Należności z takich umów mogą być podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, a jednocześnie podlegają one opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 17% przychodów (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Co ważne, nie obowiązują przepisy, które wykluczają możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez podatników od tych przychodów.

Wyraźne wykluczenie prawa do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zastrzeżone w art. 27b ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., dotyczy jedynie takich składek, których podstawę wymiaru stanowi:

 • dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy albo
 • dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W praktyce ustalona kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu może być ograniczona wysokością podatku dochodowego. Odliczenie z tytułu składek nie może bowiem przekroczyć kwoty tego podatku.

Istotną wskazówkę interpretacyjną zawierają też przepisy art. 13 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., z których wynika, że odliczenie składek odpowiednio od ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej jest możliwe pod warunkiem, że nie zostały one odliczone od podatku dochodowego.

3. Przenoszenie składek do odliczenia między zeznaniami

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa, nadesłanej 23 marca 2016 r. wyraziło stanowisko, że składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być odliczane w pierwszej kolejności w ramach tego źródła przychodów, z którego osiągane przychody stanowiły podstawę wymiaru tych składek. Dopiero gdy składki podlegające odliczeniu nie mogą być rozliczone w ramach źródła, o którym mowa, dopuszczalne jest ich odliczenie przez podatnika od podatku obliczonego od pozostałych dochodów (przychodów), nawet jeżeli podlegają one opodatkowaniu na innych zasadach.

Z tego wynika, że przyczyna "przeniesienia" składek do rozliczenia w innym zeznaniu nie może być dowolna, a w szczególności służyć optymalizacji podatkowej (np. podatnik nie wykazuje składek w PIT-28 lub PIT-36L tylko po to, by zwiększyć kwotę składek określającą limit dodatkowej kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej). Powinna wynikać z przyczyn obiektywnych, np. gdy przepisy nie przewidują możliwości obniżenia o składki podatku obliczonego od przychodu, który stanowił podstawę ich wymiaru albo gdy wysokość składek podlegających odliczeniu jest wyższa od kwoty podatku.

Odnosząc się zatem do wątpliwości podniesionych w pytaniu, uważamy, że składki na własne ubezpieczenie zdrowotne opłacone z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym podatnik powinien odliczyć od podatku w zeznaniu PIT-28, natomiast składki z tytułu działalności w formie spółki jawnej opodatkowanej podatkiem liniowym - od podatku w zeznaniu PIT-36L. Tylko w przypadku gdy w takim zeznaniu nie wykaże on podatku lub podatek będzie zbyt niski, by odliczyć pełną kwotę składek opłaconych z danego źródła, ich nieodliczoną część będzie mógł wykazać do odliczenia w zeznaniu PIT-37. Podatnik może natomiast swobodnie decydować, w jakim zeznaniu odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, które opłacał jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.