PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2018  »  Odliczenia od dochodu  »   Zakup leku za pośrednictwem fundacji a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2018 do 31.12.2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2018
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2018
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2018 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2018 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2018 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2018 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2018 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2018 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2018 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup leku za pośrednictwem fundacji a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Przegląd Podatku Dochodowego
Wysokość wydatków na leki dla osoby niepełnosprawnej musi potwierdzać dokument, z którego wynikają dane identyfikujące kupującego i sprzedającego oraz wartość zakupionych leków. Wymogów tych nie spełnia polecenie przelewu środków z rachunku bankowego podatnika na rzecz fundacji z przeznaczeniem na zakup leków. Taki dokument nie daje podstaw do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.205.2018.2.MKA.

Sprawa dotyczyła podatniczki (wnioskodawczyni) będącej osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji, która jest leczona onkologicznie. Za pośrednictwem swojego rachunku bankowego trzykrotnie wpłaciła ona środki do fundacji pożytku publicznego, opłacając za jej pośrednictwem zakup leku nierefundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podatniczka osobiście pokryła wartość leku za pośrednictwem fundacji, gdyż szpital nie ma innych możliwości poboru zapłaty. Fundacja pieniądze te przekazała na konto szpitala, a ten pobrał leki z apteki przyszpitalnej i podał podatniczce. Lek ten (chemia) został zalecony przez lekarza specjalistę i nie mógł być fizycznie wydany podatniczce, z uwagi na określone wymogi przechowywania, transportu i podania.

Dokumentem potwierdzającym poniesienie przez podatniczkę wydatku na zakup nierefundowanego leku jest polecenie przelewu na rzecz fundacji, w tytule którego zostały podane informacje, że dotyczy leku i dane podatniczki. Wnioskodawczyni wyraziła zdanie, że może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesieniem wydatku na zakup leku.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy, który wyjaśnił, że na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 12 updof, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnik będący osobą niepełnosprawną ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione na leki, których przyjmowanie (stale lub czasowo) zalecił lekarz specjalista. Odliczeniu podlega suma kwot stanowiących nadwyżkę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu roku podatkowego a kwotą 100 zł. Jednak jednym z warunków nabycia prawa do odliczenia jest posiadanie właściwego dowodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 4 updof. Z jego treści wynika, że wysokość wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne (tu: na leki) ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Tymczasem podatniczka, nie mając możliwości bezpośredniego nabycia leku wykorzystanego w kuracji prowadzonej przez szpital, dokonała jego zakupu za pośrednictwem fundacji, której środki na ten cel przekazała, dokonując trzykrotnie przelewu z rachunku bankowego. Posiadane więc przez nią dowody w postaci polecenia przelewu środków pieniężnych, potwierdzają jedynie fakt dokonania wpłaty na rachunek fundacji na poczet nabycia leku, nie zawierają natomiast danych identyfikujących sprzedającego oraz danych podatniczki jako osoby kupującej. W tej sytuacji organ podatkowy uznał, że sposób udokumentowania wydatku związanego z zakupem leku, nie uprawnia do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na jego nabycie.

Komentarz redakcji

Kierując się literalnym brzmieniem art. 26 ust. 7 pkt 4 updof, można wnosić, że wysokość wydatku na cele rehabilitacyjne musi potwierdzać jeden dokument zawierający wszystkie dane, o których mowa w tym przepisie. W rezultacie, w sprawie rozpoznanej przez organ podatkowy, skoro podatniczka takiego dowodu nie posiadała, to należałoby uznać słuszność poglądu, że nie przysługuje jej ulga rehabilitacyjna z tytułu wydatków na zakup leków. Naszym zdaniem, dokonując wykładni przepisów dotyczących tej ulgi, powołany organ powinien jednak mieć na uwadze również cel tych regulacji. Sprowadza się on do wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie ich obciążeń podatkowych, w sytuacji gdy ponoszą one określone wydatki na cele rehabilitacyjne. W tym kontekście, odmowa uznania prawa pacjenta do odliczenia faktycznie poniesionych wydatków na leki, których zakup nastąpił za pośrednictwem podmiotu trzeciego, wydaje się nieuzasadniona, zwłaszcza, że taki sposób postępowania narzucają obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe. Uważamy, że skoro podatniczka nie mogła bezpośrednio dokonać zakupu leku, lecz musiała skorzystać z pośrednictwa fundacji, jej prawo do ulgi nie powinno być kwestionowane. Trzeba bowiem pamiętać o wyrażonej w art. 180 Ordynacji podatkowej ogólnej zasadzie dowodowej, pozwalającej uznać za dowód wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.