Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Dochody zagraniczne  »   Odsetki wypłacane polskiemu rezydentowi przez zagraniczny bank
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odsetki wypłacane polskiemu rezydentowi przez zagraniczny bank

Przegląd Podatku Dochodowego

Przez wiele lat mieszkałem i pracowałem w Niemczech. Po przejściu na emeryturę przeprowadziłem się na stałe do Polski. W Niemczech nadal posiadam swoje konto i z tego tytułu mam dochody w postaci odsetek. Czy dochody z tytułu uzyskanych na terenie Niemiec odsetek są opodatkowane w Polsce?

Dochody z odsetek bankowych są w Polsce opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego.

Stosownie do art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie w myśl postanowień art. 4a updof, powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznacza to, że przychody uzyskane przez podatnika będącego polskim rezydentem z tytułu odsetek od oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym w Niemczech, co do zasady, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, chyba że umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. nr 12, poz. 90) będzie stanowić inaczej.

Stosownie do art. 11 ust. 1 umowy, odsetki, które powstają w umawiającym się państwie (w tym przypadku w Niemczech) i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie (w omawianym przypadku w Polsce), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tu: w Polsce). W Polsce dochody z odsetek uzyskanych w Niemczech będą opodatkowane z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania. Metoda unikania podwójnego opodatkowania z tytułu odsetek jest zawarta w art. 24 ust. 2 lit. b umowy. Jest to metoda proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Niemczech, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niemczech. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i który odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Niemczech.

Zgodnie z ustawą o PIT odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, uznaje się za przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 2 updof).

Od przychodów uzyskanych z odsetek, na mocy art. 30a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 updof, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Dochodu (przychodu) z odsetek nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 updof).

Od polskiego podatku dochodowego, podatnicy mogą odliczyć podatek zapłacony z omawianego tytułu za granicą, jednak odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. Tak wynika z art. 30a ust. 9 updof.

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od wymienionych dochodów (przychodów) oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą (do wysokości limitu określonego w art. 30a ust. 9 updof) trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym, składanym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 30a ust. 11 updof).

W zależności od zasad opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym kwotę zryczałtowanego podatku obliczonego od zagranicznych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą (do wysokości limitu określonego w art. 30a ust. 9 updof), podatnik jest obowiązany wykazać odpowiednio w zeznaniu dotyczącym dochodów:

1) opodatkowanych według skali podatkowej, tj. w PIT-36 - w części zatytułowanej "Kwota do zapłaty/nadpłata/łączna kwota zwrotu", lub

2) opodatkowanych podatkiem liniowym, tj. PIT-36L - w części zatytułowanej "Kwota do zapłaty/nadpłata", lub

3) kapitałowych, tj. PIT-38 - w części zatytułowanej "Kwota do zapłaty", lub

4) z odpłatnego zbycia nieruchomości, tj. PIT-39 - w części zatytułowanej "Kwota do zapłaty".

Podatnik nie wypełnia przy tym załącznika PIT/ZG.

W zeznaniach nie wykazuje się uzyskanego przychodu (dochodu) tylko polski zryczałtowany podatek oraz daninę zapłaconą za granicą (do wysokości wspomnianego limitu).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.