Facebook
PIT 2021

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2021  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga na e-TOLL w PIT-36L
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ulga na e-TOLL w PIT-36L

Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Agata Cieśla

Prowadzę firmę, świadcząc usługi transportowe (podatek liniowy, czynny podatnik VAT). Usługi wykonywane są 4 samochodami o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, w związku z czym w 2021 r. nabyłem do nich urządzenia służące do poboru opłat drogowych e-TOLL ZSL - każde w cenie 306,27 zł brutto (netto 249 zł). Ponadto zapłaciłem za montaż każdego z nich 184,50 zł brutto (150 zł netto) oraz opłaciłem roczny abonament brutto 244,77 zł (199 zł netto). Jednak tylko 3 samochody w 2021 r. wykonywały przejazdy, podczas których były pobierane opłaty w systemie e-TOLL. Do których z poniesionych przez siebie wydatków mogę zastosować w zeznaniu tzw. ulgę na e-TOLL? Czy skorzystanie z ulgi oznacza konieczność dokonania korekty kosztów?

Ulga na e-TOLL na gruncie pdof uregulowana została w art. 52ja ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że przedsiębiorcy będący podatnikami pdof od dochodu za 2021 r. z działalności gospodarczej mogą odliczyć poniesione w tym roku i określone w nim wydatki pomniejszone o podatek VAT. Ulga obejmuje swoim zakresem:

 • wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
 • opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego bądź innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Ulga na e-TOLL jest jednak limitowana. Wydatki objęte ulgą przedsiębiorcy będący podatnikami pdof mogą bowiem odliczać od firmowego dochodu do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Ponadto liczba tych systemów lub urządzeń nie może przekraczać liczby pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną - ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Stąd w przypadku Czytelnika, pomimo że urządzenia e-TOLL zostały zainstalowane w 4 pojazdach, z ulgi będzie mógł skorzystać tylko w odniesieniu do 3. Odliczenia ustawowo określonych wydatków i opłat można dokonać w ramach omawianego obniżenia, o ile nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (u podatnika pdof - dodatkowo nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...). Podatnicy pdof uprawnieni do skorzystania z ulgi dokonują odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2021 r.


Wskaźniki przydatne w sporządzaniu rocznych PIT dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Odnosząc się do poruszonej przez Czytelnika kwestii kosztów, należy wskazać, że z art. 52ja ust. 7 ustawy o pdof wynika, iż do podatników korzystających z omawianego odliczenia nie stosuje się przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Z jego uregulowań wynika, że z kosztów podatkowych wyłączona jest część odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku trwałego odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Tym samym, korzystając z ulgi, Czytelnik nie jest zobowiązany do dokonania korekty pomniejszającej koszty.

Przykład

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym posiada 4 samochody, stanowiące jego środki trwałe, o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W 2021 r. zakupił do nich urządzenia e-TOLL ZSL o wartości netto 249 zł każde, za montaż których zapłacił 150 zł netto od sztuki. Ponadto uregulował roczny abonament za każde urządzenie po 199 zł netto. Łącznie z tego tytułu miał prawo obciążyć koszty kwotą 2.392 zł, tj. 4 × (249 zł + 150 zł + 199 zł).

Jednak tylko 3 samochody w 2021 r. wykonywały przejazdy, podczas których były pobierane opłaty w systemie e-TOLL. W tej sytuacji ulga przysługuje podatnikowi w odniesieniu do urządzeń zainstalowanych tylko w nich. Jednocześnie, pomimo że wydatki na każdy z tych 3 samochodów pomniejszone o VAT wyniosły 598 zł (łącznie 1.794 zł), to ulga z tego tytułu wyniesie 500 zł za każdy z nich - łącznie 1.500 zł. Jednocześnie kwoty odliczone w ramach ulgi przez podatnika od firmowego dochodu w zeznaniu PIT-36L nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.