Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od dochodu  »   Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Agata Cieśla

W wyniku wypadku przy pracy od 3 lat jestem osobą niepełnosprawną (III grupa inwalidzka). W 2019 r. po raz pierwszy od uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przebywałem na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium w Czechach. Na poniesione na ten pobyt wydatki sanatorium wystawiło mi rachunek. Czy mam prawo rozliczyć w zeznaniu PIT-37 pobyt w zagranicznym sanatorium w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej? Jeśli jest taka możliwość, to jaki kurs powinienem zastosować do przeliczenia waluty?

Wydatki, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nie muszą być ponoszone na terenie Polski. Odliczenie danego wydatku w ramach tej preferencji nie jest bowiem uzależnione od kraju jego poniesienia - ważne jest natomiast spełnienie przez podatnika z niej korzystającego warunków do jej zastosowania zdefiniowanych w ustawie o pdof.

Ulgę rehabilitacyjną może zastosować w zeznaniu rocznym podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Osobą niepełnosprawną na gruncie ustawy o pdof jest osoba, która posiada m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną (art. 26 ust. 7d ustawy o pdof - Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

W ramach ulgi rehabilitacyjnej uprawniony podatnik może odliczyć od dochodu (przychodu) m.in. wydatki poniesione na:

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz
   
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Mowa o tym w art. 26 ust. 7a pkt 5 i 6 ustawy o pdof.

Wskazane wydatki odliczane są w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika, którą ustala się na podstawie dowodu potwierdzającego poniesienie wydatku (rachunku, faktury, dowodu wpłaty itp.). Jeżeli jednak zostały one częściowo sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, podatnik ma prawo odliczyć wyłącznie różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) ze wskazanych funduszy/środków (art. 26 ust. 7b ustawy o pdof).

Jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione są omówione kryteria, podatnik ma prawo do pomniejszenia dochodu o omawiane wydatki.

W celu ustalenia kwoty przysługującego odliczenia z tytułu omawianych wydatków należy przeliczyć euro na złote według zasad określonych w art. 11a ust. 3 ustawy o pdof. Przepis ten stanowi, że wyrażone w walutach obcych kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Przykład

Pan Antoni jest osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu (tzw. III grupa inwalidzka, czyli lekki stopień niepełnosprawności). W 2019 r. przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium w Czechach, na co posiada wystawiony przez sanatorium rachunek. W dniu 28 maja 2019 r. poniósł na ten cel wydatek w kwocie 8.500 koron czeskich. Kwotę wydatku w koronach przeliczył na złote po średnim kursie ogłaszanym przez NBP z dnia 27 maja 2019 r., według którego kurs 1 CZK wynosił 0,1663 zł. Po przeliczeniu kwota wydatku wyniosła 1.413,55 zł. Kwotę tę może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.