PIT 2019
Serce Dziecka

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2019  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga na dzieci i niewystarczający podatek
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Skala podatkowa w PIT 2019
 

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota
roczna
za 2019 r.

od 1.01.2019 r.
do 30.09.2019 r.

od 1.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

250 zł

nie więcej niż
1.751,25 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków
111,25 zł

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej niż
2.626,54 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2019
Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2019 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2019 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2019 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2019 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2019 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2019 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2019 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na dzieci i niewystarczający podatek

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019

Jako małżeństwo wychowujemy wspólnie troje własnych dzieci. Żona nie pracuje, natomiast ja dotychczas nie korzystałem z ulgi na dzieci, bo do końca 2018 r. prowadziłem działalność na ryczałcie ewidencjonowanym. W 2019 r. uzyskuję przychody wyłącznie z umowy o pracę. Jednak wysokość mojego podatku za 2019 r. wyniesie około 2.500 zł, w związku z tym nie wystarczy go na odliczenie całej ulgi w zeznaniu PIT-37 za 2019 r. Czy i jak będę mógł odzyskać jej nieodliczoną od podatku część?

Rodzice uprawnieni do skorzystania w zeznaniu rocznym z tzw. ulgi na dzieci określonej w art. 27f ustawy o pdof, u których kwota tego odliczenia jest wyższa niż podatek, od którego jest odliczana, mogą odzyskać tę jej część, która nie znalazła pokrycia w podatku. Jednak kwota tego dodatkowego wsparcia finansowego jest limitowana łączną kwotą zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia, które podlegają odliczeniu oraz zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Chodzi tu o składki społeczne wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o pdof oraz składki zdrowotne (art. 27b ust. 1 i 2). Tym samym dodatkowe wsparcie będzie niższe, gdy kwota składek, z których podatnik może odzyskać część ulgi nieodliczoną od podatku, nie wystarczy na jej odzyskanie w pełnej przysługującej wysokości (przykład).

Jednocześnie z art. 27f ust. 9 ustawy o pdof wynika, że w limicie składek umożliwiających odzyskanie nieodliczonej części ulgi na dzieci nie uwzględnia się składek:

 • odliczonych w PIT-28, w którym rozlicza się przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym oraz opodatkowane w tej samej formie przychody z tzw. prywatnego najmu,
   
 • odliczonych w PIT-36L, w którym rozliczeniu podlegają dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% tzw. podatkiem liniowym,
   
 • wykazanych jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A, w których wykazuje się składki zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Obliczając kwotę limitu składek ubezpieczeniowych uprawniających do odzyskania omawianej ulgi, podatnicy (rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy) pozostający przez cały rok w związku małżeńskim powinni przyjmować łączną kwotę ich składek.

Przykład

 

Pan Maciej i pani Anna będący małżeństwem, cały 2019 r. wychowywali troje niepełnoletnich dzieci. W tym samym roku pani Anna nie uzyskała żadnych dochodów, a pan Maciej był zatrudniony na umowę o pracę. Kwota przysługującej im ulgi na dzieci za 2019 r. wynosi 4.224,12 zł. We wspólnym PIT-37 odliczyli od podatku z tytułu tej ulgi tylko 2.500 zł. Kwota ulgi nieodliczonej wyniesie więc 1.724,12 zł.


Wariant I
- łączna kwota opłaconych i podlegających odliczeniu od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od dochodów pana Macieja ze stosunku pracy wyniosła 3.200 zł.

W związku z tym małżonkowie odzyskają w całości kwotę ulgi nieodliczoną od podatku.


Wariant II
- łączna kwota opłaconych i podlegających odliczeniu od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od dochodów pana Macieja ze stosunku pracy wyniosła 1.680 zł.

Chociaż kwota nieodliczonej od podatku ulgi wynosi 1.724,12 zł, małżonkowie nie odzyskają jej w całości - przekracza ona bowiem wysokość opłaconych składek ubezpieczeniowych wyznaczających limit możliwego odliczenia. Kwota dodatkowego wsparcia zostanie ograniczona do ich wysokości, tj. 1.680 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.