PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od podatku  »   Ulga prorodzinna przy przerwie w nauce
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga prorodzinna przy przerwie w nauce

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Agata Cieśla

Jesteśmy rodzicami dwójki dzieci - gimnazjalisty oraz studentki. Nasza córka - studentka w 2017 r. ukończyła 23 lata. Jednocześnie od lutego do września 2017 r. miała przerwę w nauce. Studia wznowiła w październiku 2017 r. Czy pomimo tej przerwy mamy prawo w stosunku do niej do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

Czytelnicy nie wskazali charakteru, jaki miała przerwa w studiach ich córki. W związku z tym należy przeanalizować dwa możliwe przypadki: przerwę spowodowaną rezygnacją ze studiów lub skreśleniem z listy studentów oraz tzw. urlop dziekański, o którym mowa w art. 172 Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

Gdyby w opisanej sytuacji chodziło o pierwszy z wymienionych przypadków, wówczas - o ile Czytelnicy spełniają wszystkie pozostałe kryteria uprawniające do skorzystania z ulgi wynikające z art. 27f ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) - w zeznaniu za 2017 r. ulga przysługuje tylko za cztery miesiące: styczeń, październik, listopad i grudzień. Omawiane odliczenie może bowiem uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatnik, który w związku m.in. z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko. Przysługuje ono na takie dziecko do ukończenia przez nie 25 lat, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy jest dzieckiem uczącym się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w państwie innym niż Polska. W sytuacji przerwy w nauce spowodowanej rezygnacją ze studiów lub skreśleniem z listy studentów dziecko traci status uczącego się, co skutkuje tym, że za miesiące, w których się nie uczyło bądź nie studiowało, rodzice nie mają prawa do ulgi.


Bezpłatny program do sporządzania zeznań rocznych PIT Gofin 2017 dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Natomiast jeżeli przerwa studiującego dziecka w nauce spowodowana była tzw. urlopem dziekańskim, to - również przy założeniu spełnienia kryteriów do zastosowania ulgi, o których mowa w art. 27f ustawy o pdof - Czytelnikom w zeznaniu za 2017 r. ulga przysługuje za wszystkie 12 miesięcy tego roku. Z uregulowań zawartych w art. 172 Prawa o szkolnictwie wyższym wynika bowiem, że student może uzyskać urlop od zajęć na uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów. W okresie korzystania z takiego urlopu zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej. To powoduje, że w odniesieniu do osoby korzystającej z takiego urlopu należy uznać, że status osoby uczącej się posiada ona przez cały rok podatkowy.

Jednak, aby w ogóle rozważać możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w którejkolwiek z omówionych sytuacji, pełnoletnie dziecko nie może uzyskać rocznie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej oraz tzw. dochodów kapitałowych, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, w wysokości przekraczającej 3.089 zł. Ponadto do dzieci tych nie mogą w tym roku mieć zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (z wyjątkiem ryczałtu ewidencjonowanego dotyczącego przychodów z tzw. prywatnego najmu) ustawy o podatku tonażowym, oraz ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Natomiast gdy przepisy te mają zastosowanie do podatników uprawnionych do ulgi na dzieci, nie tracą oni prawa do niej, o ile w roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od podatku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.